Suoraan sisältöön

Ammatillinen koulutus

Ammatillisessa koulutuksessa voi suorittaa ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai osan jostain tutkinnosta sekä lyhytkoulutuksia ja täydennyskoulutusta. Opintoja voi tehdä työn ohessa, oppisopimuskoulutuksena, työvoimapoliittisena koulutuksena tai henkilöstökoulutuksena.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa huomioidaan opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen ja suunnitellaan, millaista osaamista opiskelija tarvitsee ja miten se hankitaan eri oppimisympäristöissä. Osaaminen osoitetaan aidoissa työelämän tuotanto- ja palvelutehtävissä.

Helsingin kaupunki järjestää ammatillista koulutusta Stadin ammatti- ja aikuisopistossa. Ammatillista koulutusta järjestetään myös yksityisissä ammatillisissa oppilaitoksissa.

Käytön edellytykset:

Opiskelupaikan saaminen yhteishaussa tai jatkuvassa haussa.

Saatavilla olevat kielet:

suomi

Asiointipalvelut:

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Palvelusta vastaa:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala


Suomeksi