Suoraan sisältöön

Toimintaterapia

Toimintaterapia on asiakkaan tarpeista lähtevää arjen eri osa-alueet huomioivaa kuntoutusta. Toimintaterapiaa voidaan suositella, kun toimintakyvyssä on tapahtunut muutoksia, arjen toiminnat eivät ole tasapainossa tai tarvitaan neuvontaa ja ohjausta kuntoutumiseen liittyen.

Toimintaterapiassa asetetaan yhdessä asiakkaan kanssa tavoitteet ja suunnitellaan keinot, joiden pohjalta toimintaterapiaa toteutetaan. Toimintaterapian tavoitteena on, että asiakas pääsee osallistumaan itselle merkityksellisiin arjen toimintoihin toimintarajoitteista huolimatta.

Toimintaterapiasta on hyötyä

- asiakkaan muutoshalusta ja omista tarpeista lähtevän kuntoutuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa
- merkitykselliseen toimintaan osallistumisessa
- asiakkaan luottamuksen vahvistamisessa omiin kykyihinsä
- turvallisuuden ja turvallisuuden tunteen parantamisessa
- toimintaympäristöjen laajentamisessa
- toiminnallisten esteiden poistamisessa (apuvälineet, ortoosit, kodinmuutostyöt)
- omaishoitajien ja muistiasiakkaiden tukemisessa
- palvelutarpeen kartoituksessa.

Toimintaterapeutti tekee yhteistyötä asiakkaan läheisten ja muiden ammattilaisten kanssa. Toimintaterapia on kaupunkilaisille maksutonta.

Miten toimintaterapiaan pääsee?

Aikuiset ja ikääntyneet voivat saada lähetteen joko terveys- ja hyvinvointikeskuksesta, terveysasemalta, kotihoidosta, geriatrian poliklinikalta, sairaalasta, vammaisten sosiaalityöstä tai muista kaupungin palveluista. Toimintaterapeutti ottaa yhteyttä asiakkaaseen lähetteen saatuaan. Aikuinen, ikääntynyt asiakas itse tai läheinen voi myös suoraan soittaa neuvontanumeroihin:

- aikuiset ja ikääntyneet tiistaisin klo 16-17.30, p. 09 310 32249
- omaishoitajat tiistaisin klo 8.30-10.00, p. 09 310 75217.

Lasten toimintaterapia-arvioon tarvitaan aina lähete. Lasten toimintaterapiassa arvioidaan lapsen valmiuksia kehityksen eri osa-alueilla ja lapsen toimintakykyä arjessa. Arvioinnin pohjalta suunnitellaan yhteistyössä lapsen, vanhempien ja lähiympäristön kanssa tarvittavia tukitoimenpiteitä lapsen toimintakyvyn tukemiseksi.

Lasten toimintaterapian neuvonta keskiviikkoisin klo 13-14, p. 09 310 20823.

Toimintaterapiapalveluita on saatavilla myös psykiatria- ja päihdepalveluiden sekä kehitysvammapoliklinikan asiakkaille, ks. kohta Lisätietoa.

Käytön edellytykset:

Palvelu on tarkoitettu helsinkiläisille.

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi, englanti

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Yhteystiedot ja toimipisteet:

Palvelusta vastaa:

Sosiaali- ja terveystoimiala


Suomeksi | På svenska » | In English »