Suoraan sisältöön

Vammaispalvelun perhehoito

Perhehoito on tarkoitettu vammaiselle henkilölle, jonka asuminen ja hoito hänen omassa kodissaan ei ole mahdollista muiden palvelujen tuella.

Palvelun tavoitteena on antaa mahdollisuus perheenomaiseen hoitoon ja läheisiin, pysyviin ihmissuhteisiin.

Hoidolla pyritään tukemaan perhehoidossa olevan henkilön kasvua ja kehitystä.

Palvelua haetaan omalta sosiaalityöntekijältä.

Pitkäaikaisesta perhehoidosta peritään täyden ylläpidon asiakasmaksu, joka on enintään 85 % hoidossa olevan kuukausituloista. Asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön jäävä käyttöraha on vähintään 105 euroa kuukaudessa.

Perhehoitoa järjestetään toimeksiantosopimuksen pohjalta tai ostopalveluna yksityiseltä palveluntuottajalta tai kuntayhtymältä. Perhekodit sijaitsevat Helsingissä, pääkaupunkiseudulla ja muissa kunnissa eri puolella Suomea (mm. Karjalohja, Kaarina, Harjavalta, Keuruu, Savonlinna).

Muissa kunnissa perhehoidossa asuville järjestetään tarvittavat palvelut ostopalveluina paikallisilta palveluntuottajilta.

Perhehoidossa asuva voi saada vammaispalvelulain ja kehitysvammalain mukaisia palveluja samoin perustein kuin muutkin avohuollon palvelujen asiakkaat. Näitä palveluja voivat olla esim. työ- ja päivätoiminta, kuljetuspalvelut sekä asunnon muutostyöt.

Käytön edellytykset:

Palvelun saamisen edellytyksenä on kehitysvammaisten erityshuollon asiakkuus. Autismin kirjon asiakkaille perhehoitoa järjestetään sosiaalihuoltolain mukaisena palveluna.

Palvelu on tarkoitettu helsinkiläisille.

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Palvelusta vastaa:

Sosiaali- ja terveystoimiala


Suomeksi | På svenska » | In English »