Suoraan sisältöön

Vaikeavammaisten palveluasuminen

Palveluasumisessa ei ole kyse hoidosta, hoivasta tai valvonnasta vaan ensisijassa asumisesta ja aktiivisesta omasta elämästä. Palvelu järjestetään henkilölle, joka vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee toisen henkilön apua päivittäisissä toimissa erityisen runsaasti vuorokauden eri aikoina.

Vaikeavammaisten palveluasumiseen kuuluu esteetön asunto, välttämätön apu asumisessa sekä riittävä asumisturvallisuus. Asiakas voi asua yksittäisessä asunnossa, palveluasumisryhmässä tai palvelutalossa riippuen palvelutarpeistaan.

Asiakas maksaa itse asunnon vuokran ja kaikki muut jokapäiväiseen elämäänsä liittyvät kustannukset. Samoin lääkkeet ja muut sairaanhoidon palvelut. Vamman vuoksi välttämätön apu ja tuki asumisessa ovat asiakkaalle maksuttomia.

Palvelua haetaan oman asuinalueen vammaisten sosiaalityön toimipisteestä, vammaispalvelun sosiaalityöntekijältä Vammaispalveluhakemus -lomakkeella. Ruotsinkieliset asiakkaat hakevat palvelua vammaisten sosiaalityön itäisestä toimipisteestä, missä heitä palvellaan ruotsiksi.

Palveluseteliä vaikeavammaisten palveluasumiseen haetaan oman asuinalueen vammaisten sosiaalityön toimipisteestä, vammaispalvelun sosiaalityöntekijältä.

Käytön edellytykset:

Palvelu on järjestettävä, jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista.

Palvelutarve arvioidaan lääkärintodistuksen, välttämättömän avun määrän ja laadun sekä toimintakyvyn perusteella. Vammaispalvelun sosiaalityöntekijä tekee kokonaisarvion. Tarvittaessa pyydetään esim. toimintaterapeutin tai fysioterapeutin lausunto.

Palvelu on tarkoitettu helsinkiläisille.

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Palvelusta vastaa:

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala


Suomeksi | På svenska » | In English »