Suoraan sisältöön

Kuljetuspalvelu iäkkäälle henkilölle

Sosiaalihuoltolain perusteella myönnettävä liikkumisen tuki on kuljetuspalvelua ja se on osa itsenäisen asumisen tukemista. Se on tarkoitettu pääasiassa vanhusväestölle, joilla toimintakyvyn heikkeneminen estää julkisten joukkoliikennevälineiden käytön yksin tai saattajan kanssa.

Sosiaalihuoltolain mukainen liikkumisen tuki on tulo- ja varallisuussidonnainen ja harkinnanvarainen etuus. Arvioitaessa asiakkaan tarvetta sosiaalihuoltolain mukaiseen liikkumisen tukeen huomioidaan myös asiakkaan tosiasialliset mahdollisuudet kustantaa matkansa itse. Asiakkaan bruttotulojen ylärajat ovat 1689 euroa/kuukausi yhden hengen talouden ja 3117 euroa/kuukausi kahden hengen talouden osalta. Varallisuusrajat ovat seuraavasti: tilisäästöt 5000 euroa/yhden hengen talous, 7000 euroa/kahden hengen talous, muu varallisuus yhteensä 25 000 euroa/talous. Varallisuudeksi katsotaan valtion verotuksessa viimeksi vahvistettu hakijan verotettava varallisuus. Varallisuuteen ei kuitenkaan lueta hakijan vakituista asuntoa.

Kuljetuspalveluhakemuksen käsittelyssä selvitetään, täyttääkö asiakas sosiaalihuoltolain mukaisen liikkumisen tuen myöntämisen perusteet vai vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun myöntämisen perusteet.

Myönnettäessä sosiaalihuoltolain mukaista liikkumisen tukea asiakas saa käyttöönsä kuusi (6) yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa vapaa-ajan matkoihin ja asiointiin.

Asiakas saa käyttöönsä kuljetuspalvelun maksukortin, mikä pitää olla aina mukana kuljetuspalvelumatkoilla. Vapaa-ajan- ja asiointimatkoja voi käyttää käytännössä kaikkeen muuhun paitsi terveydenhuoltomatkoihin. KELA korvaa sairausvakuutuksen perusteella matkat lääkäriin ja lääkärin määräämin tutkimuksiin ja hoitoihin, joten kuljetuspalvelun maksukorttia ei saa käyttää terveydenhuoltomatkoihin.

Kuljetuspalvelun maksukortilla voi matkustaa Helsingissä, Helsingistä lähikuntiin ja lähikunnissa (Espoo, Kauniainen, Vantaa ja Sipoo).

Kuljetukset tilataan Helsingin Matkapalvelun välityskeskuksesta. Välityskeskuksessa on tiedot asiakkaiden henkilökohtaisista, matkustamiseen liittyvistä erityistarpeista. Helsingin Matkapalvelu välittää ja yhdistelee asiakkaiden matkoja sopimusliikennöitsijöille tai taksikeskukseen sekä seuraa reaaliajassa matkojen toteutumista ja ohjeistaa kuljettajia. Matkapalvelun autot ovat varusteltu asiakkaan vamman vaatimalla tavalla.

Asiakas maksaa kuljetuspalvelumatkoilla kuljettajalle omavastuuosuuden, joka vastaa julkisissa joukkoliikennevälineissä matkustavan lipun hintaa.

Sosiaalihuoltolain mukaista liikkumisen tukea haetaan oman asuinalueen vammaisten sosiaalityön toimipisteestä kuljetuspalvelun sosiaaliohjaajalta kuljetuspalvelun hakemuksella. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan tulo- ja varallisuusselvitys ja lääkärintodistus lomakkeella lääkärintodistus vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun tarpeesta. Lääkärintodistuksen voi saada esimerkiksi ottamalla yhteyttä omaan terveysasemaan. Ruotsinkieliset asiakkaat hakevat kuljetuspalvelua Kallion perhekeskuksen toimipisteestä, missä heitä palvellaan ruotsiksi.

Saattajapalvelu

Mikäli asiakas tarvitsee vammansa tai sairautensa vuoksi apua päästäkseen kotoa kuljetuspalveluautoon tai taksiin sekä autosta kohteeseen ja takaisin, hän voi saada kuljettajalta apua. Kuljetuspalvelupäätökseen sisällytetään tällöin kuljettajan antama apu. Kuljettajan antamalla avulla tarkoitetaan avustamista liikkumisessa esimerkiksi rakennuksen hississä, portaikossa tai käytävätiloissa.

Asiakasmaksulain uudistus tulee voimaan 1.7.2021 alkaen. Kuljetuspalveluiden palveluntuottajien laskutukseen ei vielä 1.7.2021 alkaen tule muutoksia.

Käytön edellytykset:

Hakijan palvelutarve arvioidaan lääkärintodistuksen ja sosiaalisen tilanteen kartoituksen perusteella. Tarvittaessa pyydetään fysioterapeutin arvio hakijan liikkumiskyvystä ja tehdään koematka julkisella joukkoliikennevälineellä.

Palvelu on tarkoitettu helsinkiläisille.

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Palvelusta vastaa:

Sosiaali- ja terveystoimiala


Suomeksi | På svenska » | In English »