Suoraan sisältöön

Vaikeavammaisen kuljetuspalvelu ja siihen liittyvä saattajapalvelu

Kuljetuspalvelu on tarkoitettu vaikeavammaiselle henkilölle, jolle julkisten joukkoliikennevälineiden käyttö tuottaa vamman tai sairauden vuoksi pitkäaikaisesti kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Kuljetuspalvelujen tavoitteena on edistää vaikeavammaisen henkilön tasa-arvoa ja aktiivisia toimintamahdollisuuksia.

Myönnettäessä vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua asiakas saa käyttöönsä välttämättömien työhön ja opiskeluun liittyvien matkojen lisäksi pääsääntöisesti kahdeksantoista (18) yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa vapaa-ajan matkoihin ja asiointiin.

Asiakas saa käyttöönsä kuljetuspalvelun maksukortin, mikä pitää olla aina mukana kuljetuspalvelumatkoilla. Vapaa-ajan- ja asiointimatkoja voi käyttää käytännössä kaikkeen muuhun paitsi terveydenhuoltomatkoihin. KELA korvaa sairausvakuutuksen perusteella matkat lääkäriin ja lääkärin määräämin tutkimuksiin ja hoitoihin, joten kuljetuspalvelun maksukorttia ei saa käyttää terveydenhuoltomatkoihin.

Kuljetuspalvelun maksukortilla voi matkustaa pääsääntöisesti asuinkunnassa ja sen naapurikunnissa.

Kuljetukset tilataan Helsingin Matkapalvelun välityskeskuksesta. Välityskeskuksessa on tiedot asiakkaiden henkilökohtaisista, matkustamiseen liittyvistä erityistarpeista. Helsingin Matkapalvelu välittää ja yhdistelee asiakkaiden matkoja sopimusliikennöitsijöille tai taksikeskukseen sekä seuraa reaaliajassa matkojen toteutumista ja ohjeistaa kuljettajia. Matkapalvelun autot ovat varusteltu asiakkaan vamman vaatimalla tavalla. Erityistilanteissa voidaan sopia matkojen järjestämisestä muutoin kuin Helsingin Matkapalvelun kautta.

Kuljetuspalvelumatkoista asiakas maksaa omavastuuosuuden, joka vastaa julkisten joukkoliikennevälineiden lipun hintoja. Vapaa-ajan- ja asiointimatkoilla omavastuuosuus maksetaan kultakin matkalta kertamaksuna kuljettajalle. Asiakkaat, joille on myönnetty työ- ja/tai opiskelumatkoja, maksavat matkojen omavastuuosuudet kuukausittain pankkiin etukäteen.

Vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua haetaan oman asuinalueen vammaisten sosiaalityön toimipisteestä kuljetuspalvelun sosiaaliohjaajalta kuljetuspalvelun hakemuksella. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärintodistus lomakkeella lääkärintodistus vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun tarpeesta. Lääkärintodistuksen voi saada esimerkiksi ottamalla yhteyttä omalle terveysasemalle. Ruotsinkieliset asiakkaat hakevat palvelua Kallion perhekeskuksen toimipisteestä, missä heitä palvellaan ruotsiksi.

Saattajapalvelu

Mikäli asiakas tarvitsee vammansa tai sairautensa vuoksi apua päästäkseen kotoa kuljetuspalveluautoon tai taksiin sekä autosta kohteeseen ja takaisin, hän voi saada kuljettajalta apua. Kuljetuspalvelupäätökseen sisällytetään tällöin kuljettajan antama apu. Kuljettajan antamalla avulla tarkoitetaan avustamista liikkumisessa esimerkiksi rakennuksen hississä, portaikossa tai käytävätiloissa.

Käytön edellytykset:

Hakijan palvelutarve arvioidaan lääkärintodistuksen ja sosiaalisen tilanteen kartoituksen perusteella. Tarvittaessa pyydetään fysioterapeutin arvio hakijan liikkumiskyvystä ja tehdään koematka julkisella joukkoliikennevälineellä. Jos hakemus koskee työ- tai opiskelumatkoja, asiakkaan on esitettävä tarkemmat selvitykset opiskelusta/työssä käynnistä. Vammaisten työ- ja päivätoimintaan järjestetään matkat erikseen ryhmämatkoina.

Palvelu on tarkoitettu helsinkiläisille.

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Palvelusta vastaa:

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala


Suomeksi | På svenska » | In English »