Suoraan sisältöön

Asuntoon kiinteästi asennettava väline tai laite

Palvelu on tarkoitettu vaikeavammaiselle henkilölle, joka tarvitsee vakinaisessa asunnossaan selviytymisensä tueksi sinne kiinteästi asennettavia välineitä tai laitteita. Tavoitteena on, että henkilö selviytyy asunnossa mahdollisimman itsenäisesti tai omatoimisesti.

Kyseisiä välineitä tai laitteita ovat esim. siirtymisen mahdollistavat laitteet kuten kattonosturi tai porrasnostin, sekä muut selviytymistä helpottavat välineet kuten asunnon /asuintalon ulko-oven sähkölukko ja muut ovenavausjärjestelmät. Samoin kuulovammaisten kiinteät induktiosilmukat tai näköhavaintoon perustuvat hälytinjärjestelmät.

Palvelua haetaan oman asuinalueen vammaisten sosiaalityön toimipisteestä, vammaispalvelun sosiaalityöntekijältä vammaispalveluhakemus-lomakkeella. Ruotsinkieliset asiakkaat hakevat palvelua vammaisten sosiaalityön itäisestä toimipisteestä, missä heitä palvellaan ruotsiksi.

Kaupunkiympäristön toimialan rakennusmestari tekee toteuttamissuunnitelman ja hoitaa tarvittavat lupa-asiat. Kuulovammaisten osalta toteuttamissuunnitelman tekee HUS: n kuntoutusohjaaja.

Alan yritykset toimittavat kyseiset välineet ja laitteet asuntoon asennettuina.

Palvelu on asiakkaalle maksutonta.

Käytön edellytykset:

Hakijan vaikeavammaisuus arvioidaan lääkärintodistuksen perusteella. Toiminnallisten rajoitteiden arvio tehdään toimintaterapeutin ja fysioterapeutin lausunnon perusteella. Sosiaalityöntekijä arvioi toimintakyvyn ja vamman vaatimat välttämättömät välineet tai laitteet yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Palvelu on tarkoitettu helsinkiläisille.

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Palvelusta vastaa:

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala


Suomeksi | På svenska » | In English »