Suoraan sisältöön

Ympärivuorokautinen vieroitushoito

Laitosvieroitushoitoyksiköiden palvelut ovat tarkoitettu päihdeongelmaisille, joiden pääpäihteenä on alkoholi ja joiden päihteidenkäytön katkaisu ei ole onnistunut avohoidon palveluiden turvin.

Vieroitushoito on vapaaehtoisuuteen ja yksilölliseen hoitosuunnitelmaan perustuvaa.

Hoidon tarkoituksena on tarjota apua päihteiden käyttökierteen katkaisuun, helpottaa ja lievittää vieroitusoireita sekä ehkäistä komplikaatioita, palauttaa normaali vuorokausirytmi ja auttaa potilasta kriisiytyneiden tilanteiden selvittelyissä.

Vieroitushoito toteutetaan yksilöllisen hoitosuunnitelman pohjalta, jossa huomioidaan potilaan fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen tilanne ja selvitellään jatkohoitomahdollisuudet. Vieroitushoitoa toteutetaan kahdessa ei toimipisteessä.

Lääkevieroituksia toteutetaan suunnitelmallisesti ja yhteistyössä avohoidon kanssa osana potilaan avohoidon laatimaa hoitosuunnitelmaa. Lääkevieroituspotilaat tulevat hoitoon ennalta sovitusti lähetteellä.

Kotivieroitushoitoa käytetään silloin, kun se on hoidon tarpeen arvion mukaan mahdollista ja turvallista. Hoito toteutetaan ostopalveluna ja se toimii lähetekäytännöllä. Lähetteet arvioidaan arviointipoliklinikalla.

Lyhytaikaisessa laitoshoidossa olevalta peritään 32,60 euroa hoitopäivältä. Maksut lasketaan mukaan maksukattoon. Vapaakortin saa, kun asiakkaalta on peritty maksukattoon luettavia sosiaali- ja terveydenhuollon maksuja 636 euroa kalenterivuodessa.

Maksukaton ylittymisen jälkeen lyhytaikaisessa laitoshoidosta peritään 15,10 euroa hoitopäivältä saman kalenterivuoden aikana.

Käytön edellytykset:

Laitosvieroitushoitoyksiköiden palvelut ovat tarkoitettu päihdeongelmaisille, joiden pääpäihteenä on alkoholi, ja joiden päihteidenkäytön katkaisu ei ole onnistunut avohoidon palveluiden turvin.

Palvelu on tarkoitettu helsinkiläisille.

Saatavilla olevat kielet:

suomi

Lue lisää:

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Palvelusta vastaa:

Sosiaali- ja terveystoimiala


Suomeksi | På svenska » | In English »