Suoraan sisältöön

Lastensuojelun sijoituksen sosiaalityö

Sijoituksen sosiaalityön asiakkaina ovat huostaan otetut lapset ja nuoret, jotka asuvat sijaisperheessä, ammatillisessa perhekodissa tai lastensuojelulaitoksessa.

Jokaisella sijoitetulla lapsella on vastuusosiaalityöntekijä, joka toimii yhteistyössä lapsen, hänen vanhempiensa, sijaishuoltopaikan ja muun verkoston kanssa. Tehtävänä on yhdessä turvata lapsen hyvä hoito, kasvatus ja kehitys sijaishuollon aikana. Sosiaalityöntekijä tapaa, kuuntelee ja tukee lasta ja seuraa hänen fyysistä, psyykkistä vointiaan sekä sosiaalista vuorovaikutusta, jotta sijoitus edistää lapsen vointia. Sosiaalityöntekijä valvoo hoidon laatua ja vastaa lasta koskevasta asiakassuunnitelmasta.

Asiakassuunnitelmassa sovitaan mm. siitä, kuinka lapsi tapaa ja pitää yhteyttä perheenjäseniinsä tai muihin läheisiin ihmisiin. Asiakassuunnitelmassa kuvataan lapsen tilannetta ja tarpeita ja siinä näkyvät ne palvelut, joita lapsen hoidon ja kehityksen turvaamiseksi hankitaan. Lapseen ja vanhemmuuteen liittyvistä asioista sovitaan näissä yhteisissä neuvotteluissa, joita järjestetään ainakin vuoden välein.

Lapsen asiakassuunnitelmaa tehtäessä tärkeinä osapuolina ovat joko perhehoitajat tai lastenkodin henkilökunta, jotka lasta päivittäin hoitavat. He ovat puolin ja toisin yhteydessä vastuusosiaalityöntekijään ja kertovat kuulumisia.

Perhehoitajilla on oma vastuutyöntekijä, joka tukee perhehoitajia tehtävässään ja tarvittaessa järjestää heille tukipalveluja.

Lapsen vastuusosiaalityöntekijä ja lapsen vanhempi - niin halutessaan - laativat vanhemman asiakassuunnitelman siitä, miten ja mistä vanhempi saa itselleen apua omaan toipumiseensa ja vanhemmuutensa tukemiseksi. Yhteistyötä tehdään tarvittaessa esim. päihdehoidon työntekijöiden kanssa.

Lapsilisä ja mahdollinen elatustuki ohjataan lapsen hoidon kustannuksiin. Osa elatustuista tai lapselle tulevista eläkkeistä kartuttaa lapselle myöhemmin täysi-ikäisenä maksettavia itsenäistymisvaroja. Työssäkäyville vanhemmille voidaan määrätä asiakasmaksu tulojen ja elämäntilanteen mukaan.

Huostaan otettujen lasten asiakkuus siirtyy asuinalueen lastensuojelusta Sijoituksen sosiaalityön Sturenkadun tai Kallion virastotalon toimipisteisiin siirtoneuvottelussa, eli silloin kun tehdään viralliset päätökset ja sopimukset lapsen siirtymisestä sijaishuoltopaikkaansa. Tässä kohdassa lapsen vastuusosiaalityöntekijä vaihtuu.

Lapsille järjestetään ensisijaisesti asuinpaikka sukulaisperheestä, läheisverkostosta löytyvästä perheestä tai sijaisperheestä. Lapsia sijoitetaan lastenkoteihin vain erityisistä syistä. Siitä, siirtyykö lapsi asumaan sijaisperheeseen vai lastensuojelulaitokseen, on tehty arvio alueen avohuollon vastuusosiaalityöntekijän kokoaman hakemuksen pohjalta. Tätä siirtymä vaihetta hoitaa asiakasohjausryhmä, joka myös valvoo sekä kaupungin omia, että muualta ostettavia lastensuojelulaitoksia ja ammatillisia perhekoteja ja hankkii luvan käyttää talousarviossa varattuja rahoja näihin ostopalveluihin.

Saatavilla olevat kielet:

suomi

Lue lisää:

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Palvelusta vastaa:

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala


Suomeksi | På svenska » | In English »