Suoraan sisältöön

Kehitysvammaisten asiakasmaksujen harkinnanvaraisen alentamisen tai perimättä jättämisen hakeminen

Kun kehitysvammainen asiakas haluaa hakea harkinnanvaraista maksun alentamista tai maksun perimättä jättämistä, hänen on tehtävä vapaamuotoinen hakemus.

Hakemuksessa on ilmoitettava
- alle 18-vuotiaan asiakkaan osalta koko perheen jatkuvat tulot ja menot
- 18 vuotta täyttäneen asiakkaan osalta hänen jatkuvat tulonsa ja menonsa.

Jatkuvia tuloja ovat esimerkiksi seuraavat: palkkatulo, elatusapu tai -tuki, eläke, vammaistuki, eläkettä saavan hoitotuki, ruokavaliokorvaus, lapsilisät sekä muut Kansaneläkelaitoksen maksamat jatkuvat sosiaalietuudet ja lisäksi säästöjen ja sijoitusten korkotulot, vuokratulot jne.

Lisäksi on toimitettava selvitys menoista (esim. asumiskulut, sähkö, vesimaksu, opintolainan ja asuntolainan korot, harrastemenot, asiakkaan erityistarpeista johtuvat vaatekulut).

Tuloista ja menoista on esitettävä tositteet.

Selvitykseen on liitettävä uusin/ tuorein käytettävissä oleva tiliote.
Kun hakija on alle 18-vuotias, hakijan tulo- ja menotositteiden lisäksi on toimitettava hänen huoltajiensa tulo- ja menotositteet.

Harkinnanvaraista maksun alentamista tai poistamista voi hakea kerrallaan enintään yhden toimintakauden/ 12 kuukauden ajaksi.

Palvelua haetaan osoitteesta: Asiakasmaksut ja perintä
PL 6032, 00099 Helsingin kaupunki

Käytön edellytykset:

Asiakasmaksun alentamista voivat hakea ne kehitysvammaiset asiakkaat, joilta laskutetaan asiakasmaksuja.

Palvelu on tarkoitettu helsinkiläisille.

Saatavilla olevat kielet:

suomi

Palvelusta vastaa:

Sosiaali- ja terveystoimiala


Suomeksi | På svenska » | In English »

JAA