Suoraan sisältöön

Kehitysvammaisten asiakasmaksujen alentamisen tai perimättä jättämisen hakeminen

Kun kehitysvammainen asiakas haluaa hakea asiakasmaksun alentamista tai maksun perimättä jättämistä, hän voi tehdä vapaamuotoisen hakemuksen, käyttää kaupungin tarjoamaa valmista hakemuspohjaa tai lähettää hakemuksen tietoturvallisesti sähköisellä lomakkeella.

Hakemuksessa on ilmoitettava
- alle 18-vuotiaan asiakkaan osalta koko perheen jatkuvat nettotulot ja menot
- 18 vuotta täyttäneen asiakkaan osalta hänen jatkuvat nettotulonsa ja menonsa.

Asiakas voi hakea maksun alentamista kolmella eri tavalla:

1. Asiakas täyttää hakemuksen Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksun alentaminen ja perimättä jättäminen kaupungin verkkosivuilla ja toimittaa sen sekä tarvittavat liitteet asiakasmaksut-yksikköön.

2. Asiakas täyttää hakemuksen turvalomakkeella.

3. Asiakas tekee vapaamuotoisen hakemuksen ja toimittaa sen tulo- ja menotositteineen asiakasmaksut-yksikköön.

Vapaamuotoisesta hakemuksesta tulee käydä ilmi

- mitä maksua alentaminen koskee
- mille ajalle tai mistä lähtien maksualennusta tai vapautusta haetaan
- perustelut sille, millä tavoin asiakasmaksu vaarantaa toimeentuloa.

Huomioitavat nettotulot, menot ja alennuksen laskemisen perusteet käyvät ilmi kaupungin verkkosivuilta.

Tuloista ja menoista on esitettävä tositteet. Jos hakija on alle 18-vuotias, hakijan tulo- ja menotositteiden lisäksi on toimitettava hänen huoltajiensa tulo- ja menotositteet.

Palvelua haetaan osoitteesta: Asiakasmaksut ja perintä
PL 6032, 00099 Helsingin kaupunki

Käytön edellytykset:

Asiakasmaksun alentamista voivat hakea ne kehitysvammaiset asiakkaat, joilta laskutetaan tuloihin perustuvia (tulosidonnaisia) asiakasmaksuja. Maksun alentaminen tai perimättä jättäminen ei koske terveydenhuollon tasamaksuja.

Palvelu on tarkoitettu helsinkiläisille.

Saatavilla olevat kielet:

suomi

Palvelusta vastaa:

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala


Suomeksi | På svenska » | In English »