Suoraan sisältöön

Palveluasuntojen asukkaiden valintaperusteet

Ympärivuorokautisen hoidon päätöksen saanut hakija voidaan valita asukkaaksi palveluasuntoon.

Tulot ja varallisuus huomioidaan, kun asiakkaalle tarjotaan ympärivuorokautista hoitopaikkaa. Tulojen selvittämiseksi ympärivuorokautisen hoidon hakemuksen liitteeksi on toimitettava palveluasuntohakemus ja verotuspäätös erittelyosineen.

Helsingissä palveluasuntojen asukkaiden valinnassa ei varallisuutena oteta huomioon hakijan vakituisessa käytössä olevaa omistusasuntoa. Muutoin noudatetaan yleistä arava-vuokra-asuntojen asukkaiden valinnan varallisuusrajoja.

Varallisuusrajat tarkistetaan puolivuosittain 30.6 ja 31.12.

Lisätietoja kaupunkiympäristön toimialan asunto-osaston sivuilta ja ARAn sivuilta (ks. kohta Lisätietoa).

Varallisuusarvioinnin tekeminen

Jos verotuspäätöksen erittelyosassa tai/ja kiinteistöverolipussa verotettava varallisuus on alle 20 000 euroa:
- sosiaali- ja terveystoimi ei pyydä varallisuusselvityksiä hakijalta ja hyväksyy hakemuksen. Sosiaali- ja terveystoimi toimittaa vallinnoista jälkikäteen ilmoituksen (ns. kuukausi-ilmoitus) kaupunkiympäristön toimialan asuntoasiainosastolle.

Jos verotuspäätöksen erittelyosan ja/tai kiinteistöverolipun tietojen mukaan verotettava varallisuus on yhteensä yli 20 000 euroa:
- ARA-selvitys toimitetaan hyväksyttäväksi asuntoasiainosastolle. sosiaali- ja terveystoimi toimittaa ARA-selvityksen liitteenä selvityksen varallisuuden käyvästä arvosta.

Käytön edellytykset:

Hakija voidaan valita asukkaaksi palveluasuntoon tavallisten vuokra-asuntojen asukkaiden valintaperusteiden varallisuusrajoista poiketen, jos kysymyksessä on sellainen asumisen tukeminen, joka on sosiaalisista tai terveydellisistä syistä erityisen tarpeellista. Päätöksenteko edellyttää palveluasuntohakemuksen toimittamista kaikkine tarvittavine liitteineen kaupunkiympäristön toimialan asuntoasiainosastolle.

Palveluasumisen tarve on osoitettava asianmukaisin asiakirjoin, joista käy ilmi, että palveluasuminen on välttämätöntä sosiaalisista ja terveydellisistä syistä.

Palvelu on tarkoitettu helsinkiläisille.

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Palvelusta vastaa:

Sosiaali- ja terveystoimiala


Suomeksi | På svenska » | In English »