Suoraan sisältöön

Ympärivuorokautisen hoidon hakeminen oman kunnan ulkopuolelta

Ympärivuorokautista hoitoa voi hakea kotikunnan lisäksi myös muista kunnista.

Henkilö voi hakea perhehoidon, laitoshoidon tai asumispalvelun piiriin kotikuntansa ulkopuolelle. Hän on tasaveroisessa asemassa kunnan omien vastaavien palveluntarvitsijoiden kanssa.

Palvelua haetaan Hakemus palvelun saamiseksi (hakijan kunta muu kuin Helsinki) -lomakkeella, joka palautetaan Selvitys-, arviointi- ja sijoitustoimistoon/ Kotikunta-asiat, PL 51777, 00099 Helsingin kaupunki. Hakemusta ei käsitellä, jos hakija on tehnyt vastaavan hakemuksen johonkin toiseen kuntaan ja asian käsittely on vielä kesken. Hakijalla voi kuitenkin olla samaan aikaan vireillä hoitopaikan tai asumispalvelujen saantia koskeva asia omassa kotikunnassaan.

Kotikuntalakia koskevat tiedustelut
ma-pe klo 9-10 puh. 09 3102 4644

Käytön edellytykset:

Palvelu on tarkoitettu henkilölle, joka ei kykene asumaan itsenäisesti.

Palvelu on tarkoitettu helsinkiläisille.

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Palvelusta vastaa:

Sosiaali- ja terveystoimiala


Suomeksi | På svenska » | In English »