Suoraan sisältöön

Ikääntyneiden päivätoiminta

Päivätoiminta on ennaltaehkäisevää ja kuntoutumista tukevaa toimintaa, jolla edistetään ikääntyneiden henkilöiden toimintakykyä, henkistä vireyttä ja sosiaalisia suhteita.

Päivätoiminnan tavoitteena on tukea ensisijaisesti muistisairaiden asiakkaiden ja/tai omaishoidettavien kotona asumista ylläpitää omatoimisuutta ja itsenäistä tai tuettua selviytymistä. Lisäksi päivätoiminnalla tuetaan omaisten ja omaishoitajien jaksamista.

Päivätoiminta on tavoitteellista toimintaa, siksi kullekin asiakkaalle tehdään yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma. Asiakkaan toimintakykyä ylläpidetään päivittäisellä liikunnalla, ulkoilulla ja sosiokulttuurisella toiminnalla.

Uudet asiakkaat hakevat palvelua soittamalla Seniori-info -puhelinneuvontaan, puh. 09 3104 4556 ma-pe klo 9-15.

Päivätoimintaa järjestetään kaikissa monipuolisissa palvelukeskuksissa ja ostopalveluyksiköissä. Asiakasmaksu 17,90 euroa sisältää edestakaisen ryhmäkuljetuksen, ateriat sekä hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisen toiminnan.

Asiakas voi halutessaan valita päivätoiminnan palvelusetelin.

Käytön edellytykset:

Ikääntyneiden päivätoiminta on tarkoitettu 65 vuotta täyttäneille kotona asuville muistisairaille tai omaisen hoidossa oleville henkilöille.

Palvelu on tarkoitettu helsinkiläisille.

.

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi

Yhteystiedot ja toimipisteet:

 1    2    3    4    >   

Palvelusta vastaa:

Sosiaali- ja terveystoimiala


Suomeksi | På svenska » | In English »