Suoraan sisältöön

Lastensuojelun asumisharjoittelu

Nuoret siirtyvät lastensuojelun asumisharjoitteluun silloin kun on päätetty, että asumisharjoittelu on nuoren edun mukaista. Siirtyminen asumisharjoitteluun suunnitellaan yhdessä sosiaalityöntekijän, huoltajien, nuoren ja asumisharjoittelun edustajan kanssa.

Työskentely asumisharjoittelussa aloitetaan tapaamalla nuorta ja tutustumalla hänen tilanteeseensa yhdessä lähettävän tahon kanssa. Tapaamisissa käydään läpi muun muassa nuoren itsenäistymisvalmiuksia ja asumisharjoittelun sääntöjä.

Nuoren muuttaessa asumisharjoitteluun nuori ja huoltajat allekirjoittavat asumisharjoittelusopimuksen, eikä erillisiä vuokra- tai sähkösopimuksia tehdä. Asunnot ovat kalustettuja ja nuori tarvitsee mukaansa vain henkilökohtaiset tavaransa. Asumisharjoitteluyksikkö vastaa nuoren toimeentulosta. Nuori saa muun muassa ruokarahaa, käyttövaroja ja hänen matkakulunsa maksetaan. Nuoren muut tulot voivat vaikuttaa asumisharjoittelusta saatavaan tukeen.

Asumisharjoittelussa nuoret opettelevat hoitamaan asioitaan itsenäisesti ohjaajien tuen avulla. Ohjaajat auttavat nuorta esimerkiksi siivouksessa, ruuanlaitossa, vaatehuollossa ja rahankäytössä. Ohjaajat tukevat koulunkäynnissä sekä opastavat virastoasioinnissa ja tekevät yhteistyötä nuoren verkostojen kanssa. Lisäksi nuorta kannustetaan harrastuksissa ja yhteydenpidossa tärkeiden ihmisten kanssa.

Asumisharjoittelun tavoitteena on, että nuori on valmis asumaan itsenäisesti täytettyään 18 vuotta.

Käytön edellytykset:

Asumisharjoittelu on tarkoitettu ensisijaisesti lastenkodeista itsenäistyville nuorille. Asumisharjoitteluun tullaan sijaishuollon asiakasohjauksen kautta.

Palvelu on tarkoitettu helsinkiläisille.

Saatavilla olevat kielet:

suomi

Lue lisää:

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Palvelusta vastaa:

Sosiaali- ja terveystoimiala


Suomeksi | På svenska » | In English »