Suoraan sisältöön

Pakolaisten kotoutumispalvelut

Kotoutumispalvelut tukevat kotoutumistasi ja omatoimista selviytymistäsi suomalaisessa yhteiskunnassa.

Kotoutumispalveluna saat ilman ajanvarausta neuvontaa virastoasioinnista ja suomalaisesta yhteiskunnasta.

Lisäksi saat tietoa sosiaaliturvasta ja apua taloudellisen tilanteesi selvittämiseen. Voit myös tarvittaessa saada täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea.

Ajanvarauksella saat tukea ja ohjausta omatyöntekijältäsi. Hän kuuluu moniammatilliseen tiimiin, jossa voi olla mukana esimerkiksi sosiaaliohjaaja, sosiaalityöntekijä, psykologi, fysioterapeutti ja sairaanhoitaja.

Omatyöntekijältäsi saat tukea:
- koulutuksen ja työelämän suunniteluun
- perheenyhdistämiseen tai muuhun lasten ja perheen hyvinvointiin
- arkeen ja vapaa-aikaan
- terveydentilan selvittämiseen
- päihteidenkäytön hallintaan
- kriisitilanteiden ratkaisuun.

Saat myös tukea itsenäiseen asumiseen. Kotiisi voidaan tehdä tukikäyntejä. Niiden määrä perustuu yhdessä tehtyyn arvioon niiden tarpeesta. Voit myös saada muita asumispalveluja.

Jotta voit saada kotoutumispalveluja, varaa aika palvelutarpeen arvioon maahanmuuttoyksiköstä. Arvion jälkeen kanssasi sovitaan tukitoimista, joita saat. Tukitoimien järjestämisestä tehdään suunnitelma. Suunnitelman toteutumista seurataan yhdessä.

Palvelun tuottaa maahanmuuttoyksikkö, joka tekee tarvittaessa yhteistyötä muiden viranomaisten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Palvelu on sinulle maksutonta.

Käytön edellytykset:

Palvelu on tarkoitettu Helsinkiin pysyvästi asettuneille pakolaisille tai heihin rinnastettaville henkilöille ja alkukartoitukseen osallistuneille maahanmuuttajille kolmen ensimmäisen maassaolovuoden aikana.

Jokaisen perheenjäsenesi elämäntilanne arvioidaan yksilöllisesti haastattelemalla heitä toimistossa tai kotikäynnillä. Haastattelu toteutetaan asioimistulkin avulla äidinkielelläsi.

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi, englanti, arabia, viro, venäjä, somali

Lue lisää:

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Palvelusta vastaa:

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala


Suomeksi | På svenska » | In English »