Suoraan sisältöön

Vammaisten henkilöiden työtoiminta

Vammaisten henkilöiden työtoiminnan tarkoituksena on tukea ja edistää asiakkaan työ- ja toimintakykyä ja tarvittaessa mahdollistaa paluuta työelämään.

Työtoiminta on kokonaiskuntoutusta, jossa asiakas tekee voimiensa ja kykyjensä mukaista työtä. Asiakkuus alkaa palvelutarpeen arviolla. Työtoiminnasta tehdään suunnitelma ja sitä arvioidaan säännöllisesti. Työtoiminta voi kestää kuukausia tai vuosia ja se voi olla 1-5 päivää viikossa 4 tai 6 tuntia päivässä. Tarvittaessa asiakasta ohjataan muiden kuntoutumista edistävien sosiaali- ja terveyspalvelujen piiriin.

Vammaisten henkilöiden työtoimintaa järjestetään kaupungin omissa toimipisteissä ja ulkopuolisissa työkeskuksissa, jotka ovat ostopalvelusopimuksen piirissä. Kaupungin omissa toimipisteissä etuuksina on työtoimintaraha 6 tai 8 euroa/päivä, HSL: n matkakortti sekä lämmin ateria ja kahvi. Ostopalvelusopimuspaikoissa etuuksina on työtoimintaraha 8 tai 12 euroa/päivä ja kahvi. Vammaisten henkilöiden työtoiminnassa olevan asiakkaan tulona on useimmiten toimeentulotuki, työkyvyttömyyseläke tai kuntoutustuki.

Asiakkaalla on lisäksi mahdollisuus hakeutua työtoiminnan aikana työllistymistä tukevaan osatyökykyisen työvalmennukseen, jota järjestetään kaupungin ostopalvelusopimuspaikoissa.

Vammaisten henkilöiden työtoimintaan voi hakeutua itse tai tulla jonkun toisen palvelun ohjaamana.

Palvelu on asiakkaalle maksutonta.

Käytön edellytykset:

Helsinkiläinen joka vamman, vian, sairauden tai muun syyn vuoksi tarvitsee erityistukea.

Saatavilla olevat kielet:

suomi

Lue lisää:

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Palvelusta vastaa:

Sosiaali- ja terveystoimiala


Suomeksi | På svenska » | In English »