Suoraan sisältöön

Vaikeavammaisten päivätoiminta

Päivätoiminta on kodin ulkopuolella arkipäivisin järjestettyä tavoitteellista toimintaa, joka tukee itsenäisessä elämässä selviytymistä sekä edistää osallisuutta ja sosiaalista vuorovaikutusta.

Palvelu on tarkoitettu yksittäisessä asunnossa, palveluasumisryhmässä tai palvelutalossa asuvalle työkyvyttömälle vaikeavammaiselle henkilölle, joka tarvitsee mielekästä ja tavoitteellista toimintaa muiden seurassa.

Tavoitteena on vaikeavammaisen henkilön omassa kodissa asuminen, psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen hyvinvointi, sosiaalisen vuorovaikutuksen edistäminen sekä tarvittaessa myös lähiyhteisön tukeminen.

Päivätoimintaan kuuluu tavanomainen päivärytmi, arkielämän taitojen opettelu, itsestään huolehtiminen, henkinen tuki ja vuorovaikutus, ohjattu toiminta, kerhotoiminta, retket ja tapahtumat sekä ruokapalvelu.

Palvelua haetaan lomakkeella oman asuinalueen vammaisten sosiaalityön toimipisteestä, vammaispalvelun sosiaalityöntekijältä. Ruotsinkieliset asiakkaat hakevat palvelua Kallion perhekeskuksen toimipisteestä, missä heitä palvellaan ruotsiksi.

Palvelun tuottavat vammaisjärjestöt ja muut yksityiset palvelun tuottajat.

Asiakas maksaa päivätoiminnassa ateriakulunsa ja kuljetusten omavastuut. Muilta osin päivätoiminta on asiakkaalle maksuton.

Päivätoiminnan maksut
aamiainen 2,60 e
lounas 5,15 e
kahvi tai tee ja kahvileipä 2,60 e
yhdensuuntainen matka 2,25 e

Asiakas tekee yhteistyössä palveluntuottajan ja vammaisten sosiaalityöntekijän kanssa suunnitelman, jossa sovitaan käyntipäivien määrät ja toiminnan tavoite.

Käytön edellytykset:

Vammaispalvelulain mukaista päivätoimintaa järjestetään nuorille ja työikäisille alle 65-vuotiaille vaikeavammaisille henkilöille.

Palvelu on tarkoitettu helsinkiläisille.

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi

Palvelusta vastaa:

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala


Suomeksi | På svenska » | In English »