Suoraan sisältöön

Kuntouttava ja päihteetön päivätoiminta

Kuntouttava päivätoiminta on tarkoitettu henkilöille, jotka kaipaavat tukea päihteettömyyteen.

Kuntouttavan päivätoiminnan kohtaamispaikat tarjoavat toimintaa ja vertaistukea henkilöille, jotka kaipaavat tukea päihteettömyyteensä. Toiminta on avointa ja tavoitteena on tukea asiakkaita elämäntavan muutoksessa tarjoamalla päihteetön arki yhteisön jäsenenä. Toimintaan osallistuminen on vapaaehtoista eikä edellytä sitoutumista. Osallistuminen edellyttää kuitenkin tilannekohtaista päihteettömyyttä. Toiminta on anonyymia, mutta sovitusti kuntouttava päivätoiminta voi olla osana suunniteltua päihdekuntoutusta.

Toiminnan tavoitteena on tukea asiakkaan arkea sekä aktivoida kohti päihteetöntä elämäntapaa. Kuntouttavan päivätoiminnan asiakkaana on mahdollista rakentaa säännöllistä rytmiä arkeen sekä harjoitella sosiaalista vuorovaikutusta ja arjen taitoja yhteisössä. Kuntouttavaa päivätoimintaa voi hyödyntää avo- ja laitoskatkaisuhoidon, laitoskuntoutuksen tai muun päihdehoidon jatkumona tai ohella.

Kuntouttavaa päivätoimintaa tarjoavissa kohtaamispaikoissa voi osallistua erilaisiin ryhmiin, retkiin ja tapahtumiin. Kohtaamispaikoissa on myös mahdollisuus lukea päivän lehti, juoda kahvia sekä käyttää tietokoneita. Työntekijät antavat tukea, neuvontaa ja ohjausta tarvittaessa.

Kuntouttavan päivätoiminnan toimintaperiaatteina ovat vertaistuki, yhteisöllisyys, toiminnallisuus ja vapaaehtoisuus. Asiakkaat osallistuvat toiminnan suunnitteluun. Kuntouttavan päivätoiminnan yksiköissä työntekijöinä on sekä ohjaajia, lähihoitajia, sosiaaliohjaajia että toimintaterapeutti.

Toimintaan voi hakeutua tulemalla suoraan päivätoiminnan yksiköihin tai yhdessä oman päihdetyöntekijän tai muun auttavan tahon kanssa.

Toiminta on asiakkaalle maksutonta.

Kuntouttava päivätoimintapaikka on Kohtaamispaikka Villa Sture.

Käytön edellytykset:

Osallistuminen edellyttää tilannekohtaista päihteettömyyttä.

Palvelu on tarkoitettu helsinkiläisille.

Saatavilla olevat kielet:

suomi

Lue lisää:

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Palvelusta vastaa:

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala


Suomeksi | På svenska » | In English »