Suoraan sisältöön

Päihdekuntoutus Luodossa

Päihdekuntoutus Luoto tarjoaa yhteisöllistä päihdekuntoutusta, jota toteutetaan työ- ja ryhmätoimintayhteisössä, toiminnallisen arkikuntoutuksen yhteisössä sekä naisten ja miesten yhteisöissä. Kuntoutusjakso kestää kuusi viikkoa.

Kuntoutukseen kuuluu osallistuminen yhteisön toimintaan kokouksissa, ryhmissä ja omia vastuualueita hoitamalla. Yhteisöt ylläpitävät tilojen siisteyttä itse ja vastuualueet jaetaan kerran viikossa.

Laitoskuntoutusjakson aikana kuntoutujat osallistuvat pienyhteisöjen viikko-ohjelmiin, joten laitoskuntoutuksen arki on hyvin suunniteltua ja strukturoitua. Lisäksi kuntoutusjakson aikana pyritään huomioimaan kuntoutujan yksilölliset tarpeet. Laitosjakson loppupuolella kuntoutujaa ohjataan lisäämään kaupunkiharjoittelujen määrää ja suunnittelemaan jatkokuntoutustaan kaupungissa. Tervalampi-kuntoutuksen aikana on mahdollista osallistua NA-, AA- ym. vertaistukiryhmiin.

Kuntoutuskeskuksessa työskentelee monialainen henkilökunta, johon kuuluu sosiaalityöntekijöitä ja -ohjaajia, kuntoutusohjaajia, sairaanhoitajia ja lähihoitajia, psykologeja ja toimintaterapeutti. Työtoimintaa ohjaa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnan lisäksi tila- ja ateriapalvelujen henkilökunta. Kuntoutuskeskuksessa on lääkäripalvelut viikoittain.

Palvelua haetaan päihdepoliklinikalta tai nuorisoasemalta.

Asiakasmaksun enimmäismäärä vahvistetaan vuosittain sosiaali- ja terveysministeriössä.

Käytön edellytykset:

Laitoskuntoutus edellyttää vieroitusoireiden hoitamista ennen kuntoutusjakson aloittamista.

Palvelu on tarkoitettu helsinkiläisille.

Saatavilla olevat kielet:

suomi

Lue lisää:

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Palvelusta vastaa:

Sosiaali- ja terveystoimiala


Suomeksi | På svenska » | In English »