Suoraan sisältöön

Päihdepalvelujen avokuntoutus

Avokuntoutusjaksot ovat intensiivistä päiväkuntoutusta erilaisille asiakasryhmille.

Avokuntoutusjaksoja toteutetaan eri alueiden päihdepoliklinikoilla erimittaisina ja suunnattuina erilaisille asiakasryhmille. Työskentelymuotoina avokuntoutuksessa käytetään keskustelua, erilaisia toiminnallisia harjoituksia ja tehtäviä.

Avokuntoutusjakson tavoitteena on tukea kuntoutujien päihteettömyyttä ja antaa heille tietoja ja keinoja, jotka auttavat välttämään päihteiden käyttöä ja retkahdusta. Tavoitteena on myös luoda mahdollisuuksia osallistua sosiaaliseen toimintaan ja vahvistaa päihteetöntä sosiaalista verkostoa, sekä pyrkiä löytämään päihteettömään elämään uutta sisältöä. Avokuntoutusjakso tukee myös kuntoutujan päivärytmin muodostumista.

Niissä avokuntoutuksissa, joihin sisältyy ruokatarjoilua, peritään asiakasmaksua 16,30 euroa/ päivä.

Käytön edellytykset:

Avokuntoutus edellyttää kuntoutujalta sitoutumista päihteettömyyteen avokuntoutusjakson aikana, sitoutumista viikko-ohjelmaan ja ryhmämuotoiseen työskentelyyn sekä valmiutta käsitellä omaa päihteiden käyttöään. Tärkeätä on, että osallistujalla on halua pohtia rehellisesti omaa päihdeongelmansa.

Palvelu on tarkoitettu helsinkiläisille.

Saatavilla olevat kielet:

suomi

Lue lisää:

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Palvelusta vastaa:

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala


Suomeksi | På svenska » | In English »