Suoraan sisältöön

Aikuisten ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö

Aikuisten ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön tavoitteena on edistää päihteettömiä elämäntapoja tiedon, itsearvioinnin ja varhaisen puheeksi oton keinoin. Päihteidenkäytön vähentämisen katsotaan jo sinällään edistävän mielenterveyttä, mm. lievittämällä masennusoireita. Kohderyhmänä on aikuisväestö.

Työn tavoitteena on vähentää helsinkiläisten päihteidenkäyttöä ja edistää heidän mielenterveyttään. Kaupunkilaisille tuotetaan tietoa päihdehaitoista ja välineitä niiden ehkäisyyn ja hallintaan sekä tehdään tunnetuksi ehkäisevää mielenterveystyötä. Toiminta kohdentuu kaupunkilaisiin sekä suoraan että ammattilaisten välityksellä. Asiakas saa sekä tietoa, arviointivälineitä ja vertaistukea omatoimiseen muutokseen. Ammattilaisille pyritään turvaamaan riittävät työvälineet ja osaaminen. Työtä edistetään myös erilaisin kaupunkitasoisilla ohjelmilla, aineistotuotannolla ja hankkeilla sekä kumppanuusperiaatteella tekemällä tunnetuiksi ja osallistumalla muiden toimijoiden työhön ja verkostoihin. Ammattilaisille järjestetään koulutuksia.

Käytön edellytykset:

Etyn verkkopalvelut ovat kaikkien käytössä. Kognitiivisista häiriöistä kärsivät saavat apua peruspalveluiden työntekijöiltä.

Palvelu on tarkoitettu helsinkiläisille.

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi, venäjä, somali

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Palvelusta vastaa:

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala


Suomeksi | På svenska » | In English »