Suoraan sisältöön

Kehitysvammaisten autettu, ohjattu ja tuettu asuminen

Asumisvaihtoehtoja arvioitaessa otetaan huomioon henkilön avun, hoidon, ohjauksen ja tuen tarve päivittäisessä elämässä.

Autettu asuminen sopii henkilölle, joka tarvitsee paljon apua, hoitoa, ohjausta ja tukea päivittäisissä toiminnoissaan. Autetussa asumisessa on yövalvonta, joten henkilökunnan apu ja tuki ovat saatavilla kaikkina vuorokauden aikoina.

Ohjattu asuminen sopii henkilölle, joka tarvitsee jonkin verran apua, tukea ja ohjausta päivittäisissä toiminnoissaan. Ohjatussa asumisessa ei ole yövalvontaa, mutta henkilö saa asumiseensa päivittäin henkilökunnan apua, tukea ja ohjausta, pääsääntöisesti iltaisin ja viikonloppuisin.

Tuettu asuminen sopii henkilölle, joka on melko itsenäinen päivittäisissä toiminnoissaan. Asumiseen liittyvää ohjausta ja tukea järjestetään joko ryhmäkotien työntekijöiden tai muiden tukipalvelujen kuten kotihoidonohjaajien turvin. Tuen määrä vaihtelee yksilöllisesti.

Kaupunkiympäristön toimialan Tilakeskus tekee asiakkaille vuokrasopimukset. Asiakas maksaa vuokraa henkilökohtaisessa käytössään olevasta asuintilasta sekä jyvitetyn osuuden yhteistiloista. Näitä yhteistiloja ovat esimerkiksi yhteinen olohuone, ruokailutila ja saniteettitilat. Tilakeskus määrittelee asumiskulut asumisyksikössä erikseen kullekin huoneelle tai asunnolle.

Sosiaali- ja terveystoimiala perii maksun käytön mukaan seuraavista tarvikkeista ja palveluista: sähkö, yhteisessä käytössä olevat siivoustarvikkeet, pesuaineet, sauna sekä pyykinpesukoneen tai pyykkituvan käyttö siten, että ne ovat enintään 32,00 euroa/kuukausi.

Aterioista veloitetaan maksu joko ateriakohtaisesti tai asukas voi valita ns. täydet ateriapalvelut. Asukas maksaa itse kaikki henkilökohtaiset hankintansa. Tällaisia ovat mm. vaatteet, huonekalut, hygieniatuotteet, terveydenhoito, lääkkeet, harrastukset ja lomamatkat.

Käytön edellytykset:

Palvelun saamisen edellytyksenä on kehitysvammaisten erityshuollon asiakkuus.

Palvelu on tarkoitettu helsinkiläisille.

Saatavilla olevat kielet:

suomi

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Palvelusta vastaa:

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala


Suomeksi | På svenska » | In English »