Suoraan sisältöön

Kehitysvammaisten asumispalvelut ryhmäkodissa

Ryhmäkodeissa on tarjolla kehitysvammaisille henkilöille autettua, ohjattua ja tuettua asumista.

Ryhmäkotien toiminta lähtee asukkaan tarpeista. Ryhmäkodin työntekijät auttavat, hoitavat, ohjaavat ja tukevat asukasta tämän päivittäisissä toiminnoissaan. Tavoitteena on edistää asukkaan itsemääräämisoikeutta ja yhdenvertaisuutta siten, että asukas voi viettää mahdollisimman itsenäistä ja rikasta arkielämää kulloisenkin elämäntilanteensa mukaan.

Asukkaalle laaditaan vuosittain hänen tarpeistaan lähtevä henkilökohtainen ohjaussuunnitelma. Suunnitelmassa huomioidaan asukkaan kokonaistilanteen kannalta tärkeimmät toiminnot ja laaditaan niille konkreettiset tavoitteet yhteistyössä asukkaan kanssa, häntä itseään kuunnellen. Ryhmäkodin työntekijät tekevät tiiviisti yhteistyötä myös asukkaan omaisten, läheisten, sosiaalityöntekijöiden, työ- ja opiskelupaikan sekä terveydenhuollon toimijoiden kanssa.

Ryhmäkodit järjestävät asukkailleen päivittäisen ruokailun joko yhdessä asukkaan kanssa tämän omissa tiloissa tai yhteisissä tiloissa. Ruokailuun kuuluvat seuraavat ateriat: aamiainen, lounas, päivällinen ja iltapala.

Vastuu asukkaan terveyden- ja sairaanhoidosta on kunnallisella terveysasemalla, kotihoidossa, erikoissairaanhoidossa tai asukasta hoitavalla yksityisellä lääkärillä. Ryhmäkodin työntekijät auttavat ja ohjaavat asukasta tämän terveyden- ja sairaanhoidon kannalta välttämättömissä asioissa. Lisäksi ryhmäkodissa huolehditaan asukkaan lääkehoidon toteutuksesta.

Useimmilla ryhmäkodeissa asuvilla asukkailla on taloudellisten asioiden hoitoa varten nimetty edunvalvoja. Edunvalvojan kanssa sovitaan raha-asioiden hoidosta sekä suuremmista hankinnoista. Asukkaan käyttövaroja voidaan tarpeen mukaan säilyttää ryhmäkodissa, ja niiden käytöstä pidetään kirjaa. Käyttövarat ovat tarkoitettu asukkaan jokapäiväisen elämän hankintoihin, virkistykseen ja muihin vastaaviin kuluihin.

Asukkaita tuetaan ja ohjataan vapaa-ajan toiminnoissa, toiminnallisuudessa ja sosiaalisten suhteiden ylläpidossa. Vuorovaikutuksessa asukkaan kanssa käytetään hänelle parhaiten soveltuvia kommunikaatiomenetelmiä.

Sosiaali- ja terveystoimialalla on useita kehitysvammaisille aikuisille tarkoitettuja ryhmäkoteja. Lisäksi kaupunki ostaa asumispalveluja yksityisiltä palveluntuottajilta.

Palvelua haetaan oman asuinalueen sosiaalityön toimipisteen kehitysvammahuollon sosiaalityöntekijältä. Päätöksen sijoituksesta tekee SAS-työryhmä.

Käytön edellytykset:

Palvelun saamisen edellytyksenä on kehitysvammaisten erityshuollon asiakkuus.

Palvelu on tarkoitettu helsinkiläisille.

Saatavilla olevat kielet:

suomi

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Palvelusta vastaa:

Sosiaali- ja terveystoimiala


Suomeksi | På svenska » | In English »