Suoraan sisältöön

Tuetun työllistymisen palvelu

Tuetun työllistymisen palvelu tarjoaa työhönvalmennusta, jonka päätavoitteena on asiakkaan työllistyminen koko- tai osa-aikaisesti. Työhönvalmennus on yksilötyötä.

Työhönvalmennus alkaa taitojen ja työn vaihtoehtojen kartoituksella, jossa selvitetään työllistymismahdollisuuksia, taitoja ja tuen tarpeita. Asiakkaan kanssa etsitään yhdessä sopivaa työpaikkaa, lähetetään työhakemuksia ja käydään työhaastatteluissa. Asiakasta tuetaan myös kaikessa työhön liittyvässä asioinnissa tarpeen mukaan.

Työhönvalmennusta saa uudessa työssä ja tuen vähentämiseen pyritään asteittain. Myös työnantajaa tuetaan työsuhteeseen liittyvissä asioissa kuten palkkatuen hakemisessa. Työvalmentajan tuki on tarpeen mukaan saatavilla työsuhteen myöhemmissä vaiheissa.

Asiakkuudelle ei ole määräaikaa ja palvelu on maksuton.

Käytön edellytykset:

Tuetun työllistymisen palvelun saamisen edellytyksenä on, että asiakas on 18 vuotta täyttänyt helsinkiläinen. Hänellä voi olla esim. kehitysvamma, autismikirjoon kuuluva oireyhtymä, adhd/add, puheen ja kielen kehityshäiriö, laaja-alainen kehityshäiriö, monimuotoinen kehityshäiriö tai muu kehityshäiriö tai vamma.

Palvelun aloittamisesta sovitaan palvelutarpeen arviossa yhdessä asiakkaan, sosiaalityön ja Tuetun työllistymisen palvelun kanssa. Edellytyksenä on, että työhönvalmennuksella arvioidaan voitavan vaikuttaa asiakkaan työllistymiseen ja että hän hyötyy palvelusta. Palvelutarpeen arviossa painottuu asiakkaan oma asenne ja motivaatio työhön.

Osa hakijoista voidaan ohjata tarvittaessa opiskelemaan, muihin työ- ja päivätoiminnan yksiköihin, Kelan palveluihin tai muuhun asiakkaan tarpeeseen paremmin vastaavaan palveluun.

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi

Palvelusta vastaa:

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala


Suomeksi | På svenska » | In English »