Suoraan sisältöön

Sosiaalityö ja sosiaaliohjaus ikääntyneiden kanssa

Gerontologinen sosiaalityö eli sosiaalityö ja sosiaaliohjaus iäkkäiden kanssa on muutostyötä, jonka tavoitteena on vahvistaa ikääntyneiden hyvinvointia edistäviä olosuhteita, toimintakykyä ja yhteisöjen toimivuutta. Työskentely tapahtuu asiakkaan ja hänen verkostonsa kanssa.

Gerontologisessa sosiaalityössä tehtävä työ jakautuu sosiaalityöhön, sosiaaliohjaukseen, omaishoidon kotiavustajapalveluihin ja omaishoidon toimintakeskusten palveluihin.

Gerontologisen sosiaalityön asiakkuus perustuu Seniori-infossa tehtyyn palvelutarpeen arviointiin. Omaishoidon toimintakeskuksen palvelut ovat avointa toimintaa ja niihin voi hakeutua suoraan.

Seniori-info, puh. 09 3104 4556 ma-pe klo 9 - 15.

Gerontologisten sosiaalityöntekijöiden työskentelyssä painottuvat vaikeissa elämäntilanteissa olevien sekä erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden kanssa työskentely.

Gerontologinen sosiaaliohjaus on sosiaaliohjaajien tekemää suunnitelmallista asiakastyötä, jonka tarkoituksena on etsiä keinoja ja ratkaisuja, joilla tuetaan asiakkaan selviytymistä arkielämässä sekä omatoimisuutta.

Omaishoidon kotiavustajapalvelu on harkinnanvarainen tuki, joka on kohdennettu sitovaa omaishoitoa tekevälle omaishoitajalle. Palvelu mahdollistaa omaishoitajan omien asioiden hoitamisen ja virkistäytymisen. Omaishoitajan poissaolon aikana kotiavustajan keskeisenä tehtävänä on turvallinen ja virikkeellinen yhdessäolo hoidettavan kanssa.

Omaishoidon alueelliset toimintakeskukset palvelevat omaishoitoperheitä tarjoamalla säännöllisesti lakisääteisiä valmennuskursseja, ryhmätoimintaa ja vertaistukea, asiantuntijapalveluita sekä monimuotoista virkistystoimintaa. Tavoitteena on omaishoitoperheiden hyvinvoinnin tukeminen.

Käytön edellytykset:

Seniori-infosta ohjatut kotona asuvat 65 vuotta täyttäneet helsinkiläiset

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi

Yhteystiedot ja toimipisteet:

Palvelusta vastaa:

Sosiaali- ja terveystoimiala


Suomeksi | På svenska » | In English »