Suoraan sisältöön

Lastensuojelun läheisneuvonpito

Läheisneuvonpidossa edistetään asiakkaiden vaikutusmahdollisuuksia lastensuojelussa ja mahdollistetaan läheisten osallisuus lasten ja nuorten elämässä.

Läheisneuvonpidossa lapsen oma perhe ja perheelle läheiset ihmiset kokoontuvat keskustelemaan ja suunnittelemaan lapsen tai nuoren kasvun turvaamista osana perheen ja läheisten tavallista arkea.

Läheisneuvonpidossa
- Nimetään ratkaisuja vaativat asiat.
- Saadaan yhdistettyä perheen, läheisten ja sosiaalitoimen voimavarat. Voit itse osallistua, vaikuttaa ja päättää enemmän perheenne asioissa.
- Saadaan esiin kaikki saatavissa oleva tuki, joka sopii yksilöllisiin tilanteisiin.
- Tehdään yhdessä mahdollisimman konkreettinen suunnitelma lapsen tai nuoren tilanteen muuttamiseksi ja parantamiseksi. Omista suunnitelmista syntyy sitoutuminen muutoksiin.

Tavoitteena on tehdä yksimielinen, konkreettinen suunnitelma lapsen tai nuoren suojelun ja huollon järjestämiseksi. Keskeistä läheisneuvonpidossa on se, että asiakasperhe ja heille läheiset ihmiset kokoontuvat keskustelemaan ja suunnittelemaan lapsen tai nuoren kasvun turvaamista omista tarpeistaan ja voimavaroistaan käsin. Lähtökohtana on ottaa huomioon lapsen ajatukset ja toiveet sekä antaa perheelle ja läheisverkostolle mahdollisuus esittää omia vaihtoehtoja. Viranomaisten tehtävänä on kertoa läheisverkostolle olennainen asiaan liittyvä tieto sekä omat mahdollisuutensa tukea lasta ja läheisiä suunnitelman toteutumisessa. Läheisneuvonpidon järjestämisessä käytetään ulkopuolista välittäjää, jota nimitetään koollekutsujaksi.

Palvelua haetaan lastensuojelun vastuusosiaalityöntekijältä

Palvelu on asiakkaalle maksutonta.

Käytön edellytykset:

Lastensuojelun asiakasperheet läheisineen

Palvelu on tarkoitettu helsinkiläisille.

Saatavilla olevat kielet:

suomi

Lue lisää:

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Palvelusta vastaa:

Sosiaali- ja terveystoimiala


Suomeksi | På svenska » | In English »