Suoraan sisältöön

Erityisluokkaopetus

Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja muista mahdollisista tukitoimista. Erityinen tuki pyritään järjestämään ensisijaisesti lapsen lähikoulussa muun opetuksen yhteydessä (=integraatio). Erityisen tuen päätöksen muun opetuksen yhteyteen tekee rehtori.

Joissain tilanteissa erityinen tuki järjestetään erityisluokalla, jossa opetuksesta vastaa erityisluokanopettaja. Luokassa voi työskennellä yksi tai useampi koulunkäyntiavustaja. Luokassa voi opiskella kuudesta kymmeneen oppilasta.

Oppilas voi opiskella yleisen opetussuunnitelman mukaan tai osin tai kokonaan yksilöllistettyjen oppimäärien mukaisesti. Erityisluokassa oppilaat voivat opiskella samalla vuosiluokalla tai luokka voi muodostua useamman luokka-asteen oppilaasta.

Erityisluokat ovat osa koulun toimintaa ja luokat tekevät yhteistyötä koulun muiden luokkien kanssa.

Erityisestä tuesta erityisluokassa päättää aluepäällikkö. Erityisluokkapaikka pyritään osoittamaan lähikouluperiaatteen mukaisesti. Mikäli koulupaikka osoitetaan muualta, huomioidaan oppilaan koulumatkan pituus.

Käytön edellytykset:

Erityisen tuen tarvetta arvioidaan toisen vuosiluokan jälkeen ja ennen seitsemännelle luokalle siirtymistä.

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi

Palvelusta vastaa:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Helsinki


Suomeksi | På svenska » | In English »