Toimeentulotuen hakeminen

Toimeentulotukea haetaan kirjallisella hakemuksella oman asuinalueen sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen palvelupisteestä, jossa neuvotaan ja ohjataan tuen hakemisessa ja työllistymiseen ja kuntoutumiseen liittyvissä asioissa.

Uudet asiakkaat ottavat aina ensin yhteyttä palvelupisteen neuvontaan.

Asiakkaan sosiaalinen tilanne sekä tulot, menot ja muu varallisuus kartoitetaan hakemuksen ja/ tai haastattelun perusteella.

Menot joko hyväksytään kokonaan tai osittain tai menoja ei hyväksytä toimeentulotukeen kuuluviksi. Ennen tuen myöntämistä selvitetään hakijan mahdollisuudet muihin etuuksiin.

Päätös tehdään seitsemän työpäivän aikana, ja se postitetaan asiakkaalle.

Jos hakija on tyytymätön toimeentulotukipäätökseen, hän voi hakea päätökseen muutosta Ensimmäiseltä jaostolta. Muutoksenhaku tulee tehdä vapaamuotoisella hakemuksella kahden viikon kuluessa kirjallisen päätöksen saamisesta. Muutoksenhaun voi jättää esimerkiksi omaan sosiaalityön tai sosiaaliohjauksen palvelupisteeseen.

Käytön edellytykset:

Toimeentulotuki on viimesijainen sosiaaliturvaetuus, ja on tarkoitettu tilapäiseksi tueksi taloudellisissa vaikeuksissa oleville henkilölle tai perheelle.

Palvelu on tarkoitettu helsinkiläisille.

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi

AsiointipalvelutPalvelusta vastaa:

Sosiaali- ja terveystoimiala

JAA