Suoraan sisältöön

Kaupungin palvelut


Hae palvelun nimellä:


Palvelut aakkosittain:  


Katso myös

Tulostettava lomake
Luvat
Hakemukset


Sähköinen asiointipalvelu, joka on tarkoitettu Helsingin kaupungissa järjestettävien tapahtumien, yleisötilaisuuksien sekä myynti- ja markkinointitapahtumien ilmoitusten ja lupahakemusten tekemiseen Helsingin kaupungin eri viranomaisille.
Lue lisää palvelusta...
Stara tarjoaa tapahtumien tueksi liikennejärjestelyt, opasteet, lavarakenteet, aidat, penkit, katokset, liput, sähkötyöt, kuljetukset ja jälkisiivouksen, ja voimme jopa auttaa lupien hankinnassa.
Lue lisää palvelusta...
Tapahtuman järjestäjän tulee huolehtia siitä, että kaikki tarpeelliset luvat, ilmoitukset ja muut järjestelyt on hoidettu hyvissä ajoin ennen tapahtuman alkamista.
Lue lisää palvelusta...
Talousvettä toimittavan laitoksen, jolla on omaa veden tuotantoa tai käsittelyä, on haettava toimintansa hyväksymistä kunnan terveydensuojeluviranomaiselta viimeistään 3 kuukautta ennen suunniteltua toiminnan aloittamista. Talousvettä ei saa toimittaa ennen kuin toiminta on hyväksytty. Toiminnan hyväksymistä on haettava myös, jos vedenottoa tai vedenkäsittelyä laajennetaan tai muutetaan olennaisesti tai jos veden laadussa tai jakelussa tapahtuu talousveden laadun kannalta olennaisia muutoksia. Muutosta koskeva hakemus on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan muuttamista. Toimintaa ei saa muuttaa ennen kuin hakemus on hyväksytty.
Lue lisää palvelusta...
Ilmoita uudesta elintarviketoiminnasta verkossa, sähköpostitse tai postitse.
Lue lisää palvelusta...
Tarvitset sijoitus- ja vuokrasopimuksen kaupungin kanssa, jos maalämpökaivoja kallistetaan tai sijoitetaan alkupisteitä yleiselle alueelle. Rakennettavuusselvityksessä saat tietoa sijoitussopimuksesta ja siitä, tarvitsetko lisäksi vuokrasopimuksen kaupungin kanssa.Tee sijoitus- ja vuokrasopimus ennen rakennus- tai toimenpideluvan hakemista. Liitä hyväksytty sopimus lupahakemukseen.Jos tarvitset yleisen alueen vuokrasopimuksen, ole yhteydessä tonttivalvonta@hel.fi.Lisätietoa maalämmön sijoittamisesta yleiselle alueelle kymp.maalampo@hel.fi.
Lue lisää palvelusta...
Ravintolan tai kahvilan ulkotarjoilualuetta varten tarvitset terassiluvan, jos terassi tulee kaupungin julkiselle katu- tai puistoalueelle. Lasitetun katuterassin pystyttämiseen tarvitset lisäksi rakennus- tai toimenpideluvan.
Lue lisää palvelusta...
Toiminnanharjoittajan on terveydensuojelulain 13 §:n perusteella tehtävä hyvissä ajoin (30 vrk) ennen toiminnan aloittamista kirjallinen ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle, Helsingissä Helsingin kaupungin ympäristöpalveluiden terveydensuojeluyksikölle.
Lue lisää palvelusta...
Toiminnanharjoittajan on terveydensuojelulain nojalla tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista kirjallinen ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle, Helsingissä Helsingin kaupungin ympäristöpalveluiden ympäristöterveysyksikölle.Vastaava ilmoitus on tehtävä myös toiminnan olennaisesta muuttamisesta ja toiminnanharjoittajan vaihtumisesta. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos toiminta edellyttää ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa.
Lue lisää palvelusta...
Teurastamon alueella on erilaisia toimitiloja, joita vuokrataan sekä avoimien hakujen että tarjouskilpailujen kautta.
Lue lisää palvelusta...
Sähköinen asiointipalvelu, jonka avulla voi tiedottaa elintarvikkeiden tilapäisestä luovuttamisesta, myynnistä, valmistamisesta tai tarjoilusta torilla tai muussa tilassa.
Lue lisää palvelusta...
Tilaa kaupanvahvistaja ja kysy kaupanvahvistukseen liittyviä asioita lähettämällä sähköpostia tai olemalla suoraan yhteydessä kaupanvahvistajiin.
Lue lisää palvelusta...
Maalämpökaivon rakennettavuusselvityksessä saat tiedon siitä, onko kohdealueen alla maanalaisia tiloja, rakenteita, tilavarauksia tai johtoja, jotka voivat vaikuttaa maalämpösuunnitelmiin. Tai sijaitseeko kiinteistö pohjavesi-, luonnonsuojelu- tai muinaismuistoalueella, joka voi estää maalämmön rakentamisen.Tarvitset maalämmön rakennettavuusselvityksen hankkeen rakennus- tai toimenpidelupahakemusta varten.
Lue lisää palvelusta...
Tilaa maastoonmerkintä ja sijaintikatselmus kaupunkimittauspalvelun asiakaspalvelusta. Kun tilaat maalämmön sijaintikatselmuksen, toimita samalla porausraportti osoitteeseen kymp.maalampo@hel.fi.Lähetä tilaus sähköpostilla tai tule tekemään se paikan päälle. Asiakaspalvelu on auki ma-ti 8.15-12.00 ja ke-pe 12.00-15.00. Asiointi paikan päällä ainoastaan ajanvarauksella.
Lue lisää palvelusta...
Tilaa rajan- tai korkeudennäyttö sähköpostilla kaupunkimittauspalvelun asiakaspalvelusta. Voit kysyä lisätietoa puhelimitse kaupunkiympäristön asiakaspalvelusta. Kaupunkimittaus suorittaa rajan- ja korkeudennäytön noin 1-2 viikon kuluessa tilauksen tekemisestä ja ne ovat maksullisia palveluita.
Lue lisää palvelusta...
Jos työskentely kadulla tai puistossa vaikuttaa jalankulkuun, pyöräliikenteeseen tai muuhun ajoneuvoliikenteeseen, tarvitaan suunnitelma tilapäisistä liikennejärjestelyistä. Suunnitelma tarvitaan myös silloin, kun pysäköintipaikkoja varataan muuhun käyttöön siirtokehotuskyltillä.
Lue lisää palvelusta...
Tarvitset toimenpideluvan esimerkiksi pienen talousrakennuksen rakentamiseen, useisiin korjaus- ja muutostöihin sekä maalämpö- tai jätevesijärjestelmän rakentamiseen.
Lue lisää palvelusta...
Kaupunki vuokraa yrityksille ja yrittäjille liike-, toimisto- ja teollisuustontteja eri puolilta kaupunkia.
Lue lisää palvelusta...
Helsingin kaupunki vuokraa tiloja yrityksille ja yhteisöille esimerkiksi liiketiloiksi ja toimistoiksi. Vapaana olevat tilat listataan Oikotie-palvelussa. Tällä sivulla kerrotaan tarkemmin vuokrausprosessista.
Lue lisää palvelusta...
Tonttikorkeusilmoitus on osa rakennuslupaan tarvittavaa kartta-aineistoa. Ilmoituksessa annetaan pihamaan korkeusasemat suhteessa katukorkeuksiin ja naapurikiinteistöihin.
Lue lisää palvelusta...

<   1  2  3  4  5  6  7  8   >
02.11.2022 08:56