Suoraan sisältöön

Kasvatus ja koulutus, toiminta-avustushakemus koululaisten iltapäivätoiminnan järjestäjille

Järjestöt, seurakunnat, säätiöt, yhteisöt ja yksityiset palveluntuottajat voivat hakea iltapäivätoiminnan toiminta-avustusta.

Avustus kohdentuu Helsingissä koulua käyvien 1-2 lk:n ja kaikkien vuosiluokkien erityisopetuksessa olevien oppilaiden perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan järjestämiseen.

Asian käsittelyn eteneminen:

Edellytyksenä on aikaisempi yhteydenotto kasvatuksen ja koulutuksen toimialan leikkipuisto- ja koululaisten iltapäivätoiminnan palvelukokonaisuuteen ja sopiminen toiminnan mahdollisesta käynnistämisestä. Hakemus tulee toimittaa hakuajan puitteissa. Hakemusta voi täydentää ja hakemuksen liitteitä voi toimittaa hakuajan jälkeen sähköisen asiointipalvelun kautta tai postitse.

1. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala käsittelee hakemuksen ja tekee esityksen avustussummasta.

2. Päätöksen toiminta-avustuksen myöntämisen periaatteista tekee kasvatus- ja koulutuslautakunta.

3. Järjestökohtaiset maksatuspäätökset tekee hallintojohtaja.

4. Päätöksestä lähetetään tieto hakijalle ja myönnetty avustus maksetaan hakijayhteisön pankkitilille kaupungin avustusohjeiden mukaisesti.

5. Avustuksen käytöstä on annettava selvitys seuraavan vuoden hakemuksen yhteydessä. Mikäli avusta ei haeta enää seuraavana vuonna, tulee käyttöselvitys kuitenkin tehdä.

Käsittelyaika:

Noin kolme kuukautta.

Voimassaoloaika:

Lähetetty hakemus on voimassa kunnes päätös on tehty tai se perutaan.

Lisätietoja:

Avustusta saa käyttää vain myönnettyyn tarkoitukseen, eikä sitä saa jakaa edelleen.

Sähköinen asiointi

 Siirry palveluun »


Vaatii tunnistautumisen
Tallentuu asiointikansioon

Käytön edellytykset:

Palvelun käyttäminen edellyttää tunnistautumista joko pankkitunnuksilla tai mobiilitunnuksilla.

Palvelu saatavilla joka päivä ympäri vuorokauden

Suomi.fi valtuuskoodi:

Avustushakemuksen tekeminen

Asian käsittelyn eteneminen:

Kun hakija on täyttänyt avustushakemuksen, hän voi tallentaa sen asiointikansioonsa luonnoksena tai lähettää hakemuksen käsiteltäväksi avustusten käsittelyjärjestelmään. Asian käsittelyä voi seurata asiointikansiosta Tapahtumat -kohdasta.
Hakemuksen tietoja voi muuttaa niin kauan kun hakemus on Vastaanotettu-tilassa. Hakemuksen siirryttyä Käsittely -tilaan, siihen ei enää voi tehdä muutoksia. Päivitetty hakemus korvaa aikaisemmin lähetetyn hakemuksen. Liitteitä voi lähettää viesti-ominaisuutta käyttäen annettuun määräaikaan mennessä. Tapahtumat -kohdasta näkee käsittelijän yhteystiedot.

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi, englanti

Suomeksi | På svenska » | In English »