Suoraan sisältöön

Nuorisopalvelut, toiminta- ja palkkausavustushakemus

Tällä hakemuslomakkeella voi hakea toiminta-avustusta (sisältäen vuokra-avustuksen) ja/tai palkkausavustusta. Avustukset on tarkoitettu helsinkiläisten varhaisnuorisoyhdistysten ja nuorisoyhdistysten vuosittaiseen toimintaan ja palkkaukseen.

Asian käsittelyn eteneminen:

Toiminta-avustusta voi saada helsinkiläinen varhaisnuoriso- ja nuorisoyhdistys, joka on aloittanut toimintansa vähintään edellisenä kalenterivuonna ja jonka jäsenistä ja aktiivisesti toimintaan osallistuvista yli puolet on 7-28-vuotiaita helsinkiläisiä.

Jos kyseessä on yhdistys, jonka yhtenä osa-alueena on varhaisnuoriso- tai nuorisotoimintaa (esim. aikuisjärjestöjen varhaisnuoriso-osastot/jaostot), on nuorten toiminnan osuus erotettava yhdistyksen muusta toiminnasta sekä kirjanpidossa että toimintasuunnitelmassa ja - kertomuksessa.

Vuokra-avustusta haetaan toiminta-avustuksen yhteydessä. Vuokra-avustusta voi saada toiminta-avustuskelpoinen yhdistys, jolla on vuokrattuna oma toimitila ja siinä on toimintaa vähintään neljänä päivänä viikossa. Vuokra-avustusta voivat saada myös helsinkiläiset varhaisnuoriso- ja nuorisopiirijärjestöt, joiden paikallisjärjestöt tai osastot ovat oikeutettuja toiminta-avustuksiin. Haettaessa vuokra-avustusta hakusumma sisällytetään toiminta-avustuksen hakusummaan ja avustuksen tarve selvitetään hakemuksella sille varatussa kohdassa.

Palkkausavustusta voi saada rekisteröitynyt helsinkiläinen nuoriso- ja varhaisnuorisoyhdistys tai vastaava rekisteröitynyt yhdistys, jolla on alaisuudessaan paikallisia helsinkiläisiä nuorisoyhdistyksiä, jaostoja/osastoja/toimintaryhmiä tai järjestön toiminnan luonne muutoin edellyttää organisoimista ja joiden jäsenistä tai toimintaan aktiivisesti osallistuvista 2/3 on alle 29-vuotiaita. Palkkausavustuksen saamisen edellytyksenä on järjestön toiminnan arviointi nuorisoasiainkeskuksen kanssa.

1. Hakemus on toimitettava helmikuun viimeisen päivän loppuun mennessä.
2. Hakemuksen liitteet on toimitettava maaliskuun loppuun mennessä.
3. Päätöksen avustuksesta tekee nuorisojaosto.
4. Päätöksestä lähetetään hakijalle tieto postitse.
5. Avustuksen käyttöselvitys tehdään seuraavan vuoden haun yhteydessä tai siihen mennessä.

Käsittelyaika:

3 - 4 kuukautta.

Voimassaoloaika:

Lähetetty hakemus on voimassa kunnes päätös on tehty.

Lisätietoja:

Hakemus on toimitettava helmikuun viimeisen päivän loppuun mennessä. Liitteet on toimitettava maaliskuun loppuun mennessä. Avustusten jaossa noudatetaan nuorisolautakunnan avustusohjesääntöä, josta löytyy tarkemmat tiedot avustuksen myöntämisen kriteereistä.

Sähköinen asiointi

 Siirry palveluun »


Vaatii tunnistautumisen
Tallentuu asiointikansioon
Henkilöasiakkaille

Käytön edellytykset:

Palvelun käyttäminen edellyttää tunnistautumista joko pankkitunnuksilla, mobiilitunnuksilla.

Palvelu saatavilla joka päivä ympäri vuorokauden

Suomi.fi valtuuskoodi:

Avustushakemuksen tekeminen

Asian käsittelyn eteneminen:

Hakemuksen tietoja voi muuttaa niin kauan kun hakemus on Vastaanotettu-tilassa. Hakemuksen siirryttyä Käsittely -tilaan, siihen ei enää voi tehdä muutoksia. Päivitetty hakemus korvaa aikaisemmin lähetetyn hakemuksen. Liitteitä voi lähettää viesti-ominaisuutta käyttäen annettuun määräaikaan mennessä. Tapahtumat -kohdasta näkee käsittelijän yhteystiedot.

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi, englanti

Suomeksi | På svenska »