Suoraan sisältöön

Nuorisopalvelut, toiminta- ja palkkausavustushakemus

Toiminta- ja palkkausavustukset on tarkoitettu helsinkiläisten varhaisnuorisoyhdistysten ja nuorisoyhdistysten vuosittaiseen toimintaan ja palkkaukseen. Lähtökohtana avustusten myöntämisessä on, että yhdistyksen jäsenistä ja aktiivisesti toimintaan osallistuvista 2/3 on alle 29-vuotiaita helsinkiläisiä.Asian käsittelyn eteneminen:

Toiminta-avustusta voi saada helsinkiläinen varhaisnuoriso- ja nuorisoyhdistys, joka on aloittanut toimintansa vähintään edellisenä kalenterivuonna ja jonka jäsenistä ja aktiivisesti toimintaan osallistuvista yli puolet on 7-28-vuotiaita helsinkiläisiä.

Jos kyseessä on yhdistys, jonka yhtenä osa-alueena on varhaisnuoriso- tai nuorisotoimintaa (esim. aikuisjärjestöjen varhaisnuoriso-osastot/jaostot), on nuorten toiminnan osuus erotettava yhdistyksen muusta toiminnasta sekä kirjanpidossa että toimintasuunnitelmassa ja - kertomuksessa.

Vuokra-avustusta haetaan toiminta-avustuksen yhteydessä. Vuokra-avustusta voi saada toiminta-avustuskelpoinen yhdistys, jolla on vuokrattuna oma toimitila ja siinä on toimintaa vähintään neljänä päivänä viikossa. Vuokra-avustusta voivat saada myös helsinkiläiset varhaisnuoriso- ja nuorisopiirijärjestöt, joiden paikallisjärjestöt tai osastot ovat oikeutettuja toiminta-avustuksiin. Haettaessa vuokra-avustusta hakusumma sisällytetään toiminta-avustuksen hakusummaan ja avustuksen tarve selvitetään hakemuksella sille varatussa kohdassa.

Palkkausavustusta voi saada rekisteröitynyt helsinkiläinen nuoriso- ja varhaisnuorisoyhdistys tai vastaava rekisteröitynyt yhdistys, jolla on alaisuudessaan paikallisia helsinkiläisiä nuorisoyhdistyksiä, jaostoja/osastoja/toimintaryhmiä tai järjestön toiminnan luonne muutoin edellyttää organisoimista ja joiden jäsenistä tai toimintaan aktiivisesti osallistuvista 2/3 on alle 29-vuotiaita. Palkkausavustuksen saamisen edellytyksenä on järjestön toiminnan arviointi nuorisopalvelujen kanssa.

1. Hakemus on toimitettava helmikuun viimeisen päivän loppuun mennessä.
2. Hakemuksen liitteet on toimitettava maaliskuun loppuun mennessä.
3. Päätöksen avustuksesta tekee nuorisojaosto.
4. Päätöksestä lähetetään hakijalle tieto postitse.
5. Avustuksen käyttöselvitys tehdään seuraavan vuoden haun yhteydessä tai siihen mennessä.

Käsittelyaika:

3 - 4 kuukautta.

Voimassaoloaika:

Lähetetty hakemus on voimassa kunnes päätös on tehty.

Lisätietoja:

Avustusten jaossa noudatetaan nuorisoyhdistysten avustusohjesääntöä, josta löytyy tarkemmat tiedot avustuksen myöntämisen kriteereistä.

Sähköinen asiointi

 Siirry palveluun »


Vaatii tunnistautumisen
Tallentuu asiointikansioon

Käytön edellytykset:

Palvelun käyttäminen edellyttää tunnistautumista joko pankkitunnuksilla, mobiilitunnuksilla.

Palvelu saatavilla joka päivä ympäri vuorokauden

Suomi.fi valtuuskoodi:

Avustushakemuksen tekeminen

Asian käsittelyn eteneminen:

Hakemuksen tietoja voi muuttaa niin kauan kun hakemus on Vastaanotettu-tilassa. Hakemuksen siirryttyä Käsittely -tilaan, siihen ei enää voi tehdä muutoksia. Päivitetty hakemus korvaa aikaisemmin lähetetyn hakemuksen. Liitteitä voi lähettää viesti-ominaisuutta käyttäen annettuun määräaikaan mennessä. Tapahtumat -kohdasta näkee käsittelijän yhteystiedot.

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi, englanti

Aiheeseen liittyvät palvelut:Suomeksi | På svenska »