Suoraan sisältöön

Nuorisopalvelut, projektiavustushakemus

Projektiavustusta myönnetään erilaisiin projekteihin, talokerhotoimintaan ja yhdistyksen toiminnan käynnistämiseen. Avustukset on tarkoitettu helsinkiläisille nuorten ryhmille, varhaisnuoriso- ja nuorisoyhdistyksille sekä talokerhojen nuorisotoiminnalle.

Asian käsittelyn eteneminen:

Projekteihin avustusta myönnetään nuorten toimintaryhmille ja varhaisnuoriso- ja nuorisoyhdistyksille, joiden jäsenistä 2/3 on 7-28-vuotiaita helsinkiläisiä.

Projektiavustus on kertaluonteinen, nuorisotoiminnalliselle hankkeelle myönnettävä avustus, joka tähtää nuorten osallistamiseen ja sosiaaliseen vahvistamiseen. Sitä voi saada projektin, hankkeen, tapahtuman tai tilaisuuden toteuttamiseen tai siihen osallistumiseen. Monivuotisiksi tarkoitetuilla projekteilla tulee jo ensimmäisenä avustusvuonna olla aikataulu ja arviointisuunnitelma.

Avustusta ei voi saada yhdistyksen toimintasuunnitelman mukaiseen ja varsinaisen toiminnan piiriin kuuluviin hankkeisiin.

Starttiavustusta myönnetään toimintaansa aloittaville tai uudelleen käynnistäville varhaisnuoriso- tai nuorisoyhdistyksille. Avustusta myönnetään toiminnan käynnistämisestä aiheutuviin menoihin.

Talokerhoavustusta myönnetään talokerhojen nuorisotoiminnan järjestämiseen.

1. Hakemus on toimitettava aina ennen hankkeen alkamista.
2. Enintään 3 000 euron hakemuksista päätöksen tekee nuorisopalvelujen kumppanuuspäällikkö, starttiavustuksista ja yli 3 000 euron hakemuksista nuorisojaosto
3. Päätöksestä lähetetään hakijalle tieto postitse.
4. Avustuksen käyttöselvitys tehdään päätöksessä mainittuun päivämäärään mennessä projektiavustusselvityslomakkeella kuittikopioineen, starttiavustukset selvitetään seuraavan vuoden toiminta-avustushaun yhteydessä tai siihen mennessä.

Käsittelyaika:

Alle 3 000 euron avustukset 1-2 viikkoa, mikäli lisäselvityksiä ei tarvita, starttiavustukset ja yli 3 000 euron avustukset hakuajan päätyttyä 1-3 kk.

Voimassaoloaika:

Lähetetty hakemus on voimassa kunnes päätös on tehty.

Lisätietoja:

Projektiavustusta voi hakea läpi vuoden, kuitenkin niin että hakemus on toimitettava ennen ko. hanketta tai tapahtumaa.

Muulla kuin yhdistyksellä (esim. nuorten ryhmät), tulee olla täysi-ikäinen yhteyshenkilö, joka vastaa avustuksen käytöstä. Yhteyshenkilö täyttää yhteystietolomakkeen (linkki löytyy hakemukselta), joka lähetetään allekirjoitettuna Kumppanuusyksikköön.

Avustusten jaossa noudatetaan Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntöä, josta löytyy tarkemmat tiedot avustuksen myöntämisen kriteereistä.

Sähköinen asiointi

 Siirry palveluun »


Vaatii tunnistautumisen
Tallentuu asiointikansioon

Käytön edellytykset:

Palvelun käyttäminen edellyttää tunnistautumista joko pankkitunnuksilla tai mobiilitunnuksilla.

Palvelu saatavilla joka päivä ympäri vuorokauden

Suomi.fi valtuuskoodi:

Avustushakemuksen tekeminen

Asian käsittelyn eteneminen:

Hakemuksen tietoja voi muuttaa niin kauan kun hakemus on Vastaanotettu-tilassa. Hakemuksen siirryttyä Käsittely -tilaan, siihen ei enää voi tehdä muutoksia. Päivitetty hakemus korvaa aikaisemmin lähetetyn hakemuksen. Liitteitä voi lähettää viesti-ominaisuutta käyttäen annettuun määräaikaan mennessä. Tapahtumat -kohdasta näkee käsittelijän yhteystiedot.

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi, englanti

Aiheeseen liittyvät palvelut:Suomeksi | På svenska »