Suoraan sisältöön

Liikuntapalvelu, toiminta- ja tilankäyttöavustushakemus

Helsinkiläiset liikuntaseurat ja eläkeläis- ja erityisjärjestöt voivat hakea avustusta liikuntatoimintaansa.

Asian käsittelyn eteneminen:

Helsinkiläiset liikuntaseurat ja eläkeläis- ja erityisjärjestöt voivat hakea avustusta liikuntatoimintaansa.

Avustusta myönnetään toiminta-avustuksena ja tilankäyttöavustuksena.

Toiminta-avustusta on mahdollista saada liikuntatoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin.

Tilankäyttöavustusta myönnetään liikuntaseurojen sekä eläkeläis- ja erityisryhmien muissa kuin liikuntapalvelun tiloissa tapahtuvaan säännölliseen liikuntatoimintaan.

Avustusten hakemisesta ilmoitetaan Helsingin kaupungin yhteiskuulutuksella, joka julkaistaan valituissa sanomalehdissä sekä kaupungin www-sivuilla talousarvion hyväksymisen jälkeen ennen vuodenvaihdetta.

Toiminta-ja tilankäyttöavustushakemus liitteineen tulee jättää sähköisen järjestelmän kautta osoitteeseen asiointi.hel.fi tai toimittaa kaupungin kirjaamoon määräaikaan mennessä.

Liikuntajaos tekee päätökset avustuksista.

Voimassaoloaika:

Määräpäivään mennessä lähetetty hakemus on voimassa, kunnes päätös on tehty.

Lisätietoja:

Avustuksia voivat hakea rekisteröityneet vähintään vuoden toimineet liikuntaseurat sekä eläkeläis- ja erityisryhmät liikuntatoimintaansa.

Toiminta-ja tilankäyttöavustushakemus-lomakkeella haetaan myös liikuntaa edistäville yhdistyksille tarkoitettua toiminta-avustusta.

Hakemus liitteineen tulee toimittaa määräaikaan mennessä. Avustuksia on mahdollista myöntää vain kriteerit täyttäville yhdistyksille. Avustusta saa käyttää vain myönnettyyn tarkoitukseen, eikä sitä saa jakaa edelleen.

Sähköinen asiointi

 Siirry palveluun »


Vaatii tunnistautumisen
Tallentuu asiointikansioon

Käytön edellytykset:

Palvelun käyttäminen edellyttää tunnistautumista joko pankkitunnuksilla tai mobiilitunnuksilla.

Palvelu saatavilla joka päivä ympäri vuorokauden

Suomi.fi valtuuskoodi:

Avustushakemuksen tekeminen

Asian käsittelyn eteneminen:

Kun hakija on täyttänyt avustushakemuksen, hän voi tallentaa sen asiointikansioonsa luonnoksena tai lähettää hakemuksen käsiteltäväksi avustusten käsittelyjärjestelmään. Asian käsittelyä voi seurata asiointikansiosta Tapahtumat -kohdasta.

Lähetetyn hakemuksen tietoja voi muuttaa niin kauan kun hakemus näkyy asiointikansiossa tilassa Vastaanotettu. Päivitetty hakemus korvaa aiemmin lähetetyn. Hakemuksen siirryttyä tilaan Käsittelyssä ei siihen voi enää tehdä muutoksia.

Lisätietoja asioinnista:

Jos valitset Tallenna luonnoksena, liitteet eivät tallennu hakemuksen mukana.

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi, englanti

Aiheeseen liittyvät palvelut:Suomeksi | På svenska » | In English »