Suoraan sisältöön

Liikuntapalvelu, tapahtuma-avustushakemus

Yritykset ja yhteisöt voivat hakea avustusta liikuntatapahtumiin. Tapahtuma-avustukset myönnetään tapahtumille, jotka liikuttavat helsinkiläisiä sekä elävöittävät kaupunkikuvaa.

Asian käsittelyn eteneminen:

Yritykset ja yhteisöt voivat hakea avustusta liikuntatapahtumiin. Tapahtuma-avustukset myönnetään tapahtumille, jotka liikuttavat helsinkiläisiä sekä elävöittävät kaupunkikuvaa.

Tapahtuma-avustuksen myöntäminen edellyttää, että hakija on helsinkiläinen rekisteröity yhdistys, yritys tai yhteisö, joka on jättänyt avustushakemuksen määräaikaan mennessä.

Avustusten hakemisesta ilmoitetaan Helsingin kaupungin yhteiskuulutuksella, joka julkaistaan valituissa sanomalehdissä sekä kaupungin www-sivuilla talousarvion hyväksymisen jälkeen ennen vuodenvaihdetta.

Liikuntajaos vahvistaa vuosittain liikuntatapahtumille myönnettävien tapahtuma-avustusten jakoperusteet. Liikuntapalvelun työryhmä valmistelee esityksen tapahtuma-avustusten myöntämisestä. Tapahtuma-avustuksista päättää liikuntajohtaja.

Avustusta saa käyttää vain myönnettyyn tarkoitukseen, eikä sitä saa jakaa edelleen.

Sähköinen asiointi

 Siirry lomakkeeseen »


Vaatii tunnistautumisen
Tallentuu asiointikansioon

Käytön edellytykset:

Palvelun käyttäminen edellyttää tunnistautumista joko pankkitunnuksilla tai mobiilitunnuksilla.

Palvelu saatavilla joka päivä ympäri vuorokauden

Suomi.fi valtuuskoodi:

Avustushakemuksen tekeminen

Asian käsittelyn eteneminen:

Kun hakija on täyttänyt avustushakemuksen, hän voi tallentaa sen asiointikansioonsa luonnoksena tai lähettää hakemuksen käsiteltäväksi avustusten käsittelyjärjestelmään. Asian käsittelyä voi seurata asiointikansiosta Tapahtumat -kohdasta.

Hakemuksen tietoja voi muuttaa niin kauan kun hakemus on Vastaanotettu-tilassa. Hakemuksen siirryttyä Käsittely -tilaan, siihen ei enää voi tehdä muutoksia. Päivitetty hakemus korvaa aikaisemmin lähetetyn hakemuksen. Liitteitä voi lähettää viesti-ominaisuutta käyttäen annettuun määräaikaan mennessä. Tapahtumat -kohdasta näkee käsittelijän yhteystiedot.

Lisätietoja asioinnista:

Jos valitset Tallenna luonnoksena, liitteet eivät tallennu hakemuksen mukana.

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi, englanti

Suomeksi | På svenska » | In English »