Suoraan sisältöön

Ympäristötoimi, yleisavustushakemus

Yhteisöt, joiden toiminta tukee ja täydentää kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston sekä kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalveluiden toimintaa ja palveluita helsinkiläisille, voivat hakea avustusta toimintaansa.

Asian käsittelyn eteneminen:

Yleisavustuksia voivat hakea rekisteröityneet vähintään vuoden toimineet yhteisöt, joiden toiminta kohdistuu helsinkiläisiin.

Talousarvioavustushakemukset on jätettävä edeltävän vuoden huhtikuun loppuun mennessä. Tarkka jättöpäivä ilmoitetaan vuosittain kaupungin yhteiskuulutuksessa.

1. Päätöksen ympäristötoimen avustuksista tekee kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto.
2. Tiedon päätöksestä hakija saa sähköpostitse.
3. Myönnetty avustus maksetaan hakijayhteisön pankkitilille.
4. Avustuksen käytöstä on annettava selvitys seuraavan vuoden hakemuksen yhteydessä. Mikäli avustusta ei haeta enää seuraavana vuonna, tulee käyttöselvitys kuitenkin tehdä. Tällöin selvityksen voi tehdä viestiominaisuutta käyttäen.

Voimassaoloaika:

Määräpäivään mennessä lähetetty hakemus on voimassa, kunnes päätös on tehty. Uusi samaan tarkoitukseen tehty hakemus korvaa vanhan, mikäli se on lähetetty määräajan puitteissa.

Lisätietoja:

Avustusta saa käyttää vain myönnettyyn tarkoitukseen, eikä sitä saa jakaa edelleen.

Sähköinen asiointi

 Siirry palveluun »


Vaatii tunnistautumisen
Tallentuu asiointikansioon

Käytön edellytykset:

Palvelun käyttäminen edellyttää tunnistautumista joko pankkitunnuksilla tai mobiilitunnuksilla.

Palvelu saatavilla joka päivä ympäri vuorokauden

Suomi.fi valtuuskoodi:

Avustushakemuksen tekeminen

Asian käsittelyn eteneminen:

Kun hakija on täyttänyt avustushakemuksen, hän voi tallentaa sen asiointikansioonsa luonnoksena tai lähettää hakemuksen käsiteltäväksi avustusten käsittelyjärjestelmään. Asian käsittelyä voi seurata asiointikansiosta Tapahtumat -kohdasta.
Hakemuksen tietoja voi muuttaa niin kauan kun hakemus on Vastaanotettu-tilassa. Hakemuksen siirryttyä Käsittely -tilaan, siihen ei enää voi tehdä muutoksia. Päivitetty hakemus korvaa aikaisemmin lähetetyn hakemuksen. Liitteitä voi lähettää viesti-ominaisuutta käyttäen annettuun määräaikaan mennessä. Tapahtumat -kohdasta näkee käsittelijän yhteystiedot.

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi, englanti

Aiheeseen liittyvät palvelut:Palvelusta vastaa:

Kaupunkiympäristön toimiala

Suomeksi | På svenska » | In English »