Suoraan sisältöön

Kaupunginkanslia, työllisyysavustus

Työllisyysavustusta voivat hakea vähintään vuoden toimineet rekisteröidyt yhdistykset ja säätiöt, joiden toiminta edistää työttömien helsinkiläisten työllistymismahdollisuuksia.

Asian käsittelyn eteneminen:

Toiminta-avustusta myönnetään yleisavustuksena järjestön toimintaan. Myöntämisessä otetaan ensisijaisesti huomioon vuositasolla toteutettavat työkokeilupäivät. Työkokeilulla tarkoitetaan TE-toimiston/Kuntakokeilun sopimuksella olevia työkokeilijoita. (Sopimus työkokeilusta työpaikalla). Lisäksi otetaan huomioon työttömille tarjottavat koulutukset, muu työttömille tarkoitettu ryhmätoiminta, toiminnan kohdistuminen kaupungin työllisyydenhoidon painopisteryhmiin (pitkään työttömänä olleet, nuoret, maahanmuuttajat), toiminnan suuntautuminen tavoitteellisesti kohti avoimia työmarkkinoita tai koulutukseen sekä kaupungin avustusten yleisohjeissa mainitut seikat, erityisesti toiminnan tulokset ja laajuus, palvelujen laatu sekä yhteisön asiantuntemus. Avustusta myönnettäessä huomioidaan toiminnasta aiheutuvat kustannukset, esimerkiksi palkkaus- ja tilakustannukset suhteutettuna toiminnan laajuuteen. Edellisten vuosien tavoitteiden toteutuminen otetaan huomioon seuraavan vuoden avustussummassa.

Toiminnan kehittämisavustusta myönnetään työttömille tarkoitetun järjestötoiminnan kehittämiseen, järjestöjen sisäisen osaamisen lisäämiseen, viestinnän vahvistamiseen, palveluiden kehittämiseen ja lisäämiseen sekä uusien yhteistyöpolkujen avaamiseen. Kehittämisavustusta voidaan myöntää myös useammalle järjestölle yhteisestä hakemuksesta. Kehittämisavustusta voidaan myöntää myös muihin työllisyyttä edistäviin hankekustannuksiin samoilla edellytyksillä kuin toiminta-avustusta.

Hakuohje hakemuksen laatimisen tueksi löytyy kohdasta lisätietoja. Mikäli työllisyysavustusta haetaan ensimmäistä kertaa tai tauon jälkeen, hakijaa pyydetään olemaan yhteydessä ennen hakemuksen jättämistä.

Työllisyysavustusta voi hakea ainoastaan sähköisesti. Seuraavaa kalenterivuotta koskeva hakemus on jätettävä edellisenä vuonna.
Työllisyysavustus vuodelle 2024 on haettavana 17.11.-14.12.2023 ja hakuaika päättyy 14.12.2023 klo 16.00. Hakemus katsotaan myöhästyneeksi, jos hakemusta ei ole toimitettu määräaikaan mennessä tai puutteellista hakemusta ei ole täydennetty annettuun määräpäivään mennessä. Myöhästyneet hakemukset esitetään hylättäväksi. Tyhjänä jätetyt hakemukset katsotaan myöhästyneiksi eikä niitä voi hakuajan päättymisen jälkeen täydentää.

Päätöksen myönnettävistä avustuksista tekee kaupunginkanslian elinkeino-osaston maahanmuutto- ja työllisyysasioiden johtaja.
Tieto päätöksestä lähetetään noin kolmen kuukauden kuluttua hakuajan päättymisestä. Alle 8.000 euron avustukset maksetaan yhdessä erässä. Yli 8.000 euron avustukset maksetaan 2-4 erässä. Avustuksen käytöstä on annettava selvitys seuraava vuoden hakemuksen yhteydessä. Mikäli avustusta ei haeta seuraavalle vuodelle, selvitys on toimitettava päätöksen liitteessä annetun ohjeistuksen mukaisesti.

Asian käsittely etenee kolmessa vaiheessa. Meneillään oleva vaihe näkyy asiointikansion hakemuksen Tila -kohdassa. Hakemus on joko vastaanotettu, käsittelyssä tai ratkaistu -tilassa. Hakemuskäsittelyn aikana yhteydenpito hakijaan tapahtuu sähköisen asioinnin viestitoiminnon kautta. Viesti-toimintoon pääsee asiointikansiosta hakemuksen kohdasta Avaa tiedot.

Lisätietoja:

Palvelun käyttäminen edellyttää tunnistautumista järjestön/yhdistyksen Suomi.fi-valtuuksilla sekä rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi.
Lisätietoja suomi.fi-valtuudesta: https://www.suomi.fi/valtuudet

Avustuksen myöntämisessä noudatetaan kaupunginhallituksen hyväksymiä avustusohjeita sekä Helsingin työllisyydenhoidossa määriteltyjä lisäehtoja. Avustuksen myöntäjällä on oikeus tarkastaa avustuksen saajan kirjanpito ja hallinto sekä tarvittaessa tehdä muutakin toimintaa koskevia tarkastuksia.

Sähköinen asiointi

 Siirry palveluun »


Vaatii tunnistautumisen
Tallentuu asiointikansioon

Käytön edellytykset:

Palvelun käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä sekä vahvaa tunnistautumista.
Palvelu saatavilla hakuaikana.

Suomi.fi valtuuskoodi:

Avustushakemuksen tekeminen

Asian käsittelyn eteneminen:

Avustushakemus lähetetään käsiteltäväksi avustusten käsittelyjärjestelmään. Asian käsittelyn etenemistä voi seurata asiointikansiosta. Hakemuksen voi myös tallentaa luonnoksena ja lähettää myöhemmin. Hakemuksen tietoja voi muuttaa hakuaikana. Päivitetty tai uusi samaan tarkoitukseen tehty hakemus korvaa aikaisemman.

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi

Aiheeseen liittyvät palvelut:Palvelusta vastaa:

Keskushallinto

Suomeksi | På svenska »