Suoraan sisältöön

Kaupunginkanslia, työllisyysavustus

Työllisyysavustusta voivat hakea vähintään vuoden toimineet rekisteröidyt yhdistykset ja säätiöt, joiden toiminta edistää työttömien helsinkiläisten työllistymismahdollisuuksia.

Asian käsittelyn eteneminen:

Työllisyysavustusta voi hakea ainoastaan sähköisesti. Seuraavaa kalenterivuotta koskeva hakemus on jätettävä edellisenä vuonna. Vuosittainen hakuaika on 1.-31.12. Hakemus katsotaan myöhästyneeksi, jos hakemusta ei ole toimitettu määräaikaan mennessä tai puutteellista hakemusta ei ole täydennetty annettuun määräpäivään mennessä. Myöhästyneet hakemukset esitetään hylättäväksi. Tyhjänä jätetyt hakemukset katsotaan myöhästyneiksi eikä niitä voi hakuajan päättymisen jälkeen täydentää.

Päätöksen myönnettävistä avustuksista tekee kaupunginkanslian elinkeino-osaston elinkeinojohtaja.
Tieto päätöksestä lähetetään ensisijaisesti sähköpostitse noin kolmen kuukauden kuluttua hakuajan päättymisestä. Alle 8.000 euron avustukset maksetaan yhdessä erässä. Yli 8.000 euron avustukset maksetaan 2-4 erässä. Avustuksen käytöstä on annettava selvitys seuraava vuoden hakemuksen yhteydessä. Mikäli avustusta ei haeta seuraavalle vuodelle, selvitys on toimitettava päätöksen liitteessä annetun ohjeistuksen mukaisesti.

Asian käsittely etenee kolmessa vaiheessa. Meneillään oleva vaihe näkyy asiointikansion hakemuksen Tila -kohdassa. Hakemus on joko vastaanotettu, käsittelyssä tai ratkaistu -tilassa. Hakemuskäsittelyn aikana yhteydenpito hakijaan tapahtuu sähköisen asioinnin viestitoiminnon kautta. Viesti-toimintoon pääsee asiointikansiosta hakemuksen kohdasta Avaa tiedot.

Lisätietoja:

Avustuksen myöntämisessä noudatetaan kaupunginhallituksen hyväksymiä avustusohjeita sekä Helsingin työllisyydenhoidossa määriteltyjä lisäehtoja. Avustuksen myöntäjällä on oikeus tarkastaa avustuksen saajan kirjanpito ja hallinto sekä tarvittaessa tehdä muutakin toimintaa koskevia tarkastuksia.

Sähköinen asiointi

 Siirry palveluun »


Vaatii tunnistautumisen
Tallentuu asiointikansioon

Käytön edellytykset:

Palvelun käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä sekä tunnistautumista yhteisöjen Katso-tunnisteella.
Palvelu saatavilla hakuaikana 1. - 31.12.

Palvelu saatavilla joka päivä ympäri vuorokauden

Asian käsittelyn eteneminen:

Avustushakemus lähetetään käsiteltäväksi avustusten käsittelyjärjestelmään. Asian käsittelyn etenemistä voi seurata asiointikansiosta. Hakemuksen voi myös tallentaa luonnoksena ja lähettää myöhemmin. Hakemuksen tietoja voi muuttaa hakuaikana. Päivitetty tai uusi samaan tarkoitukseen tehty hakemus korvaa aikaisemman.

Lisätietoja asioinnista:

Jos valitset "Tallenna luonnoksena", liitteet eivät tallennu hakemuksen mukana.

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi, englanti

Suomeksi | På svenska » | In English »

JAA