Suoraan sisältöön

Hakemus varhaiskasvatukseen tai esiopetukseen

Hakemuksella huoltaja voi hakea lapselleen Helsingin kaupungin varhaiskasvatusta, esiopetusta tai kerhotoimintaa.

Varhaiskasvatuspaikkaa haetaan viimeistään neljä kuukautta ennen paikan tarvetta tai heti kun tarve on tiedossa.

Asian käsittelyn eteneminen:

Jos haluat hakea paikkaa myös toisen kotimaisen kielen varhaiskasvatukseen toisena tai kolmantena toiveena, niin ota yhteyttä ensimmäisen hakutoiveen päiväkodinjohtajaan ja kerro muista toivomistasi päiväkotivaihtoehdoista.

Hakemuslomakkeen ohjeteksti ohjaa lomakkeen täyttämisessä. Puuttuvat tiedot tai virheelliset tiedot näkyvät punaisella vasemman reunan navigaatiossa ja Yhteenveto-sivulla. Lähetä-painike aktivoituu vasta, kun kaikki lomakkeen pakolliset kentät on täytetty. Lähettämisen jälkeen lomake ei ole muokattavissa, mutta lähetettyä hakemusta voi käyttää esim. sisaruksen hakemuksen pohjana.

Hakemuksen voi tallentaa luonnoksena ja luonnosta voi myöhemmin muokata asiointikansiossa. Luonnos katoaa hakemuksen lähettämisen yhteydessä.

Lähetetty hakemus tallentuu hakijan asiointikansioon, sähköisen asioinnin arkistointijärjestelmään ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen asiakastietojärjestelmään. Palvelu antaa ilmoituksen lähetyksen onnistumisesta ja asianumeron, jolla hakija voi seurata hakemuksen tilaa asiointikansiossa. Lähetetyn, käsittelyä odottavan hakemuksen tila on Lähetetty. Kun hakemus otetaan käsittelyyn, hakemuksen tilaksi muuttuu Käsittelyssä.

Varhaiskasvatushakemukseen tehdään aina päätös tarpeen alkamispäivästä lähtien ja mahdollisuuksien mukaan perheen esittämistä vaihtoehdoista.

Päätös hoitopaikasta lähetetään sähköisesti lapsen kanssa samassa osoitteessa asuville huoltajille heidän henkilökohtaisiin asiointikansioihinsa, mikäli heillä on asiointikansio. Päätös lähetetään sähköisenä myös lapsen kanssa toisessa osoitteessa asuvalle huoltajalle, mikäli kyseessä on yhteishuoltajuus ja yhteishuoltajalla on henkilökohtainen asiointikansio.

Maksupäätökset toimitetaan sähköisesti asiointikansioon sille huoltajalle, joka asiakasmaksuyksikölle on ilmoitettu olevan vastuussa maksuista.

Hakemus voidaan poistaa ennen päätöksen tekemistä ottamalla yhteyttä hakemukselle ensimmäiseksi kirjatun toimipisteen johtajaan. Poistetun hakemuksen tila on Peruutettu.

Käsittelyaikana hakemukseen tulevista muutoksista ilmoitetaan soittamalla ensiksi kirjatun toimipisteen johtajalle tai perhepäivähoidon ohjaajalle.

Käsittelyaika:

Hakemuksen käsittelyaika on enintään neljä kuukautta, ellei hakija ilmoita hoidon alkamiselle myöhäisempää alkamispäivää. Hakemuksen käsittely alkaa noin kaksi kuukautta ennen toivottua aloituspäivää.

Voimassaoloaika:

Hakemus on voimassa yhden vuoden lähetyspäivästä lukien.

Lisätietoja:

Hakemuksen voi lähettää aikaisintaan vuotta ennen hoidon toivottua alkamispäivää.

Hakemuksen voivat toimittaa myös Helsingin ulkopuolella asuvat. Varhaiskasvatuspalvelun saamisen edellytyksenä on, että perheellä on hoidon alkaessa kotipaikkana Helsinki.

Sähköinen asiointi


Vaatii tunnistautumisen
Sähköinen käsittely
Päätös saatavilla sähköisesti
Henkilöasiakkaille

Palvelu saatavilla joka päivä ympäri vuorokauden

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi, englanti

Sähköinen asiointi

 Siirry palveluun »


Vaatii tunnistautumisen
Tallentuu asiointikansioon
Päätös saatavilla sähköisesti
Henkilöasiakkaille

Käytön edellytykset:

Edellyttää tunnistamista joko henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Palvelu saatavilla joka päivä ympäri vuorokauden

Suomi.fi valtuuskoodi:

Varhaiskasvatus- tai esiopetuspaikan hakeminen

Asian käsittelyn eteneminen:

Asian käsittelyn tilaa voi seurata asiointikansiossa. Hakemuksen tilan muuttumisesta ja uudesta palvelu- tai maksupäätöstapahtumasta asiointikansion omistaja saa herätteen sähköpostilla tai tekstiviestinä. Herätteen toimitustavan voi valita asiointikansiossa Omat tiedot -sivulla.

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi, englanti

Aiheeseen liittyvät palvelut:Palvelusta vastaa:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Suomeksi | På svenska » | In English »