Suoraan sisältöön

Hakemus kerhotoimintaan, esiopetukseen ja esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen

Hakemuksella huoltaja voi hakea lapselleen Helsingin kaupungin kerhotoimintaa, esiopetusta ja esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta.

Asian käsittelyn eteneminen:

Hakemuslomakkeen ohjeteksti ohjaa lomakkeen täyttämisessä. Puuttuvat tiedot tai virheelliset tiedot näkyvät punaisella vasemman reunan navigaatiossa ja Yhteenveto-sivulla. Lähetä-painike aktivoituu vasta, kun kaikki lomakkeen pakolliset kentät on täytetty. Lähettämisen jälkeen lomake ei ole muokattavissa, mutta lähetettyä hakemusta voi käyttää esim. sisaruksen hakemuksen pohjana.

Hakemuksen voi tallentaa luonnoksena ja luonnosta voi myöhemmin muokata asiointikansiossa. Luonnos katoaa hakemuksen lähettämisen yhteydessä.

Lähetetty hakemus tallentuu hakijan asiointikansioon, sähköisen asioinnin arkistointijärjestelmään ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen asiakastietojärjestelmään. Palvelu antaa ilmoituksen lähetyksen onnistumisesta ja asianumeron, jolla hakija voi seurata hakemuksen tilaa asiointikansiossa. Lähetetyn, käsittelyä odottavan hakemuksen tila on Lähetetty. Kun hakemus otetaan käsittelyyn, hakemuksen tilaksi muuttuu Käsittelyssä.

Hakemukseen tehdään aina päätös asiakkaan toiveet mahdollisuuksien mukaan huomioiden. Esiopetuspaikka tulevalle kaudelle myönnetään vuosittain vahvistettavan aikataulun mukaan. Esiopetuspaikka kuluvalle esiopetuskaudelle myönnetään oppilaaksiottoalueelta mahdollisimman pian. Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus myönnetään normaalien valintaperusteiden mukaan. Kerhopaikka myönnetään, kun toivotussa paikassa on vapaita paikkoja.

Päätös lähetetään sähköisesti lapsen kanssa samassa osoitteessa asuville huoltajille heidän henkilökohtaisiin asiointikansioihinsa, mikäli heillä on asiointikansio. Päätös lähetetään sähköisenä myös lapsen kanssa toisessa osoitteessa asuvalle huoltajalle, mikäli kyseessä on yhteishuoltajuus ja yhteishuoltajalla on henkilökohtainen asiointikansio.

Maksupäätökset toimitetaan sähköisesti asiointikansioon sille huoltajalle, joka asiakasmaksuyksikölle on ilmoitettu olevan vastuussa maksuista.

Hakemus voidaan poistaa ennen päätöksen tekemistä ottamalla yhteyttä palveluohjaajaan. Poistetun hakemuksen tila on Peruutettu.

Käsittelyaikana hakemukseen tulevista muutoksista ilmoitetaan soittamalla palveluohjaajalle.

Käsittelyaika:

Hakemuksen käsittelyaika on enintään 4 kk, ellei hakija ilmoita palvelun alkamiselle myöhäisempää alkamispäivää. Hakemuksen käsittely alkaa noin kaksi kuukautta ennen toivottua aloituspäivää.

Voimassaoloaika:

Hakemus on voimassa yhden vuoden lähetyspäivästä lukien.

Lisätietoja:

Hakemuksen voi lähettää aikaisintaan vuotta ennen hoidon toivottua alkamispäivää.

Hakemuksen voivat toimittaa myös Helsingin ulkopuolella asuvat. Palvelun saamisen edellytyksenä on, että perheellä on palvelun alkaessa kotipaikkana Helsinki.

Sähköinen asiointi

 Täytä hakemus sähköisessä asioinnissa »


Vaatii tunnistautumisen
Tallentuu asiointikansioon
Sähköinen käsittely
Päätös saatavilla sähköisesti

Käytön edellytykset:

Edellyttää tunnistamista joko henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
Palvelu saatavilla joka päivä ympäri vuorokauden.

Avoinna joka päivä

Suomi.fi valtuuskoodi:

Varhaiskasvatus- tai esiopetuspaikan hakeminen

Asian käsittelyn eteneminen:

Asian käsittelyn tilaa voi seurata asiointikansiossa. Hakemuksen tilan muuttumisesta ja uudesta palvelu- tai maksupäätöstapahtumasta asiointikansion omistaja saa herätteen sähköpostilla tai tekstiviestinä. Herätteen toimitustavan voi valita asiointikansiossa Omat tiedot -sivulla.

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi, englanti

Palvelusta vastaa:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Helsinki

Suomeksi | På svenska » | In English »