Suoraan sisältöön

Hakemus ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen

Hakemuksella Asti-tietojärjestelmässä huoltaja voi hakea lapselleen Helsingin kaupungin ruotsinkielistä varhaiskasvatusta. Ruotsinkielistä esiopetusta haetaan sähköisen asiointikansion kautta.  

Jos haluat hakea paikkaa myös toisen kotimaisen kielen varhaiskasvatukseen toisena tai kolmantena toiveena, niin ota yhteyttä ensimmäisen hakutoiveen päiväkodinjohtajaan ja kerro muista toivomistasi päiväkotivaihtoehdoista.

Asian käsittelyn eteneminen:

Hakemuslomakkeessa on lomakkeen täyttämisessä ohjeita joka otsikon kohdalla.  

Puuttuvat tiedot tai virheelliset tiedot näkyvät punaisella sivukohtaisesti, josta tieto puuttuu.  

Eteenpäin hakemuksella pääsee siirtymään, kun kaikki kentät sivulla on täytetty.  

Hakemuksen voi tallentaa luonnoksena ja luonnosta voi myöhemmin muokata. 

Luonnos katoaa hakemuksen lähettämisen yhteydessä. Lähettämisen jälkeen lomake on muokattavissa, kunnes se lukitaan, 3 kk ennen tarpeen alkua. 

Lähetetty hakemus tallentuu Asti-järjestelmään. Palvelu antaa ilmoituksen lähetyksen onnistumisesta. Hakija voi seurata hakemuksen tilaa järjestelmässä. Lähetetyn, käsittelyä odottavan hakemuksen tila on Lähetetty. Kun hakemus otetaan käsittelyyn, hakemuksen tilaksi muuttuu Käsittelyssä. 

Varhaiskasvatushakemukseen tehdään aina päätös tarpeen alkamispäivästä lähtien ja mahdollisuuksien mukaan perheen esittämistä vaihtoehdoista. 

Päätös varhaiskasvatuspaikasta on nähtävissä sähköisesti lapsen huoltajille Asti-järjestelmässä.

Hakemus voidaan poistaa ennen päätöksen tekemistä.  

Poistetun hakemuksen tila on Poistettu. Se on silloin poistettu järjestelmästä.  

Käsittelyaikana hakemukseen tulevista muutoksista ilmoitetaan soittamalla ensiksi kirjatun toimipaikan johtajalle tai perhepäivähoidon ohjaajalle. 

Käsittelyaika:

Hakemuksen käsittelyaika on enintään neljä kuukautta, ellei hakija ilmoita hoidon alkamiselle myöhäisempää alkamispäivää. Hakemuksen käsittely alkaa noin kaksi kuukautta ennen toivottua aloituspäivää.

Voimassaoloaika:

Hakemus on voimassa yhden vuoden lähetyspäivästä lukien.

Maksut:

Huomioi maksupäätöksen kansio

Maksupäätökset toimitetaan toiseen Helsingin kaupungin sähköiseen asiointikansioon osoitteessa asiointi.hel.fi sille huoltajalle, joka on tehnyt hakemuksen. Tämä on siis eri järjestelmä, kun mihin varhaiskasvatuspäätös tulee ja huoltajan tulee katsoa asiakasmaksupäätöksiä sieltä.   

Lisätietoja:

Varhaiskasvatushakemuksen voi tehdä aikaisintaan vuotta ennen toivottua alkamispäivää. 

Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea myös Helsingin ulkopuolella asuvat. Paikan saamisen edellytyksenä on, että perheellä on varhaiskasvatuksen alkaessa kotipaikkana Helsinki. 

Sähköinen asiointi

 Siirry hakemukseen »


Vaatii tunnistautumisen
Sähköinen käsittely
Päätös saatavilla sähköisesti

Käytön edellytykset:

Edellyttää tunnistamista joko henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
Palvelu saatavilla joka päivä ympäri vuorokauden.

Palvelu saatavilla joka päivä ympäri vuorokauden

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi

Lue lisää:

Aiheeseen liittyvät palvelut:Palvelusta vastaa:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Suomeksi | På svenska »