Suoraan sisältöön

Kasvatus ja koulutus, ilmoitus yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen tuottamisesta

Yksityisen palveluntuottajan on varhaiskasvatuslain mukaan ilmoitettava palvelustaan kunnalle ennen toiminnan aloittamista. Ilmoitus tehdään lomakkeella Ilmoitus yksityisten varhaiskasvatuspalvelun tuottamisesta. Lomakkeeseen lisätään toimipaikkaa, palveluntuottajaa ja vastuuhenkilöä koskevat liitteet.

Asian käsittelyn eteneminen:

Palveluntuottajan on varattava tapaamisaika erityissuunnittelijan kanssa hyvissä ajoin ennen ilmoituksen toimittamista kaupungin kirjaamoon. Ilmoitus tarkastetaan tapaamisessa.

Yksityisen varhaiskasvatustoiminnan aloittamisen edellytyksenä on ilmoituksen jättämisen ja muiden laissa säädettyjen edellytysten lisäksi, että

1. Ilmoituksen vastaanottamisen jälkeen yksityisen varhaiskasvatuksen palveluvastaava tekee hyväksymiskäynnin toimipisteessä.
2. Hyväksymiskäynnin jälkeen ilmoitus käsitellään kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla yksityisen varhaiskasvatuksen ohjauksen ja valvonnan palvelussa.
3. Toiminnan aloittamista koskevan kunnan hyväksymispäätöksen tekee yksityisen varhaiskasvatuksen ohjauksesta ja valvonnasta vastaavan palvelun päällikkö
4. Aluehallintovirasto rekisteröi uuden yksityisen toimipisteen kunnan hyväksymispäätöksen jälkeen.

Käsittelyaika:

Käsittelyaika ilmoituksen vastaanottamisesta kunnan päätökseen on noin 2 viikkoa.

Lisätietoja:

Ilmoitus toimitetaan kaupungin kirjaamoon (käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11-13, Helsinki; postiosoite Helsingin kaupunki, Kirjaamo, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI).

Tulostettavat lomakkeet - Ilmoituslomake yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen tuottamisesta tai muutoksesta

Aiheeseen liittyvät palvelut:Palvelusta vastaa:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Suomeksi | På svenska » | In English »