Suoraan sisältöön

Ilmoitus keräystoiminnasta jätehuoltorekisteriin

Sen, joka aikoo harjoittaa jätteen ammattimaista keräystä, on tehtävä ilmoitus jätehuoltorekisteriin merkitsemistä varten Helsingin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen keräyksen aloittamista.
Ilmoituslomake toimitetaan sähköpostin liitteenä osoitteeseen kymp.yseposti(at)hel.fi. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos keräys edellyttää ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa tai hyväksytään osana ympäristöluvanvaraista muuta toimintaa.

Lisätietoja:

Ilmoituksessa on oltava toiminnan jätehuoltorekisteriin merkitsemistä varten tarpeelliset tiedot toiminnanharjoittajasta ja toiminnasta, kuten kerättävistä jätteistä, jäteastioista ja vastaanottopaikkojen sijainnista, sekä toimista terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi.

Jätehuoltorekisteri-ilmoitus

 siirry suomi.fi sivulle »


Aiheeseen liittyvät palvelut:Palvelusta vastaa:

Kaupunkiympäristön toimiala

Suomeksi