Suoraan sisältöön

Henkilötietojen korjausvaatimus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen nojalla henkilöllä on oikeus vaatia, että kaupunki oikaisee häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Puutteelliset tiedot on oikeus saada täydennetyiksi muun muassa toimittamalla lisäselvityksiä.

Henkilö, jonka tietoja kerätään kaupungin rekisteriin hänen käyttäessään kaupungin palveluita, voi vaatia omia tietojaan korjattaviksi tämän palvelun kautta. Vaatimuksen voi tehdä myös huoltaja, edunvalvoja tai valtuutettu.

Asian käsittelyn eteneminen:

Kun henkilötietojen korjausvaatimus lähetetään, siitä menee tieto valitun toimialan, viraston tai liikelaitoksen tietopyyntöjen kokoajalle. Tietopyyntöjen kokoaja lähettää tiedon rekisterin yhteyshenkilölle sähköisesti. Asiassa ei tehdä päätöstä. Puutteellisia henkilötietoja on mahdollista vaatia täydennetyiksi, jolloin vaatimuksen tekijä voi toimittaa lisäselvityksiä liitteenä.

Käsittelyaika:

Vastaus toimitetaan viimeistään yhden kuukauden kuluessa korjausvaatimuksesta.

Voimassaoloaika:

Korjausvaatimus on voimassa niin kauan kuin niihin vastataan.

Sähköinen asiointi

 Siirry henkilötietojen korjausvaatimukseen »


Vaatii tunnistautumisen
Tallentuu asiointikansioon
Henkilöasiakkaille

Käytön edellytykset:

Edellyttää asiakkaana olemista jossain sellaisessa kaupungin palvelussa, jossa kerätään henkilötietoja. Henkilötietojen korjausvaatimuksen tekeminen vaatii vahvaa tunnistautumista.

Avoinna joka päivä ympäri vuorokauden

Asian käsittelyn eteneminen:

Kun henkilötietojen korjausvaatimus lähetetään, siitä menee tieto valitun toimialan, viraston tai liikelaitoksen tietopyyntöjen kokoajalle. Tietopyyntöjen kokoaja lähettää tiedon vaatimuksesta rekisterin yhteyshenkilölle sähköisesti. Asiassa ei tehdä päätöstä. Vaatimuksen tekijältä voidaan pyytää täydennystä vaatimukseen ja hän voi lähettää liitteitä vaatimuksensa tueksi. Vaatimuksen tekijä saa tiedon siitä, hyväksytäänkö hänen vaatimuksensa, salatulla sähköpostilla tai postitse. Vastaus toimitetaan viimeistään yhden kuukauden kuluessa vaatimuksesta.

Vaatimus on voimassa niin kauan kuin siihen vastataan.

Vaatimuksen tekijä voi lähettää uuden vaatimuksen, jolla hän voi kumota vanhan vaatimuksen tai hän voi täydentää sitä.

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi, englanti

Tulostettavat lomakkeet - Henkilötietojen korjausvaatimus - tulostettava lomake

Henkilötietojen korjausvaatimus

Lisätietoja:
Vaatimuksen virheellisten tietojen korjaamiseksi voi tehdä henkilökohtaisesti kaupungin palvelupisteessä.

Kaikkia toimialoja koskevat vaatimukset voi tehdä kaupungin kirjaamossa.

Kaupungin kirjaamo: Pohjoisesplanadi 11-13

Lisäksi vaatimuksen voi tehdä seuraavissa palvelupisteissä, jos se koskee kyseistä toimialaa:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala: Töysänkatu 2 D sekä koulut ja päiväkodit
Kaupunkiympäristön toimiala: Työpajankatu 8
Sosiaali- ja terveystoimiala: kaikki palvelupisteet
Työterveys Helsinki: Helsinginkatu 24, 2. krs.

Aiheeseen liittyvät palvelut:Palvelusta vastaa:

Keskushallinto

Suomeksi | På svenska » | In English »