Suoraan sisältöön

Henkilötietojen korjausvaatimus

Henkilö, jonka tietoja kerätään kaupungin rekisteriin hänen käyttäessään kaupungin palveluita, voi vaatia omia tietojaan korjattaviksi tämän palvelun kautta.

Asian käsittelyn eteneminen:

Kun henkilötietojen korjausvaatimus lähetetään, siitä menee tieto valitun toimialan, viraston tai liikelaitoksen tietopyyntöjen kokoajalle. Tietopyyntöjen kokoaja lähettää tiedon rekisterin yhteyshenkilölle sähköisesti. Asiassa ei tehdä päätöstä. Rekisteröity voi vaatia puutteellisia henkilötietojaan täydennetyiksi ja tällöin hän voi toimittaa lisäselvitystä liitteenä.

Käsittelyaika:

Vastaus toimitetaan rekisteröidylle viimeistään 1 kuukauden kuluessa korjausvaatimuksesta.

Voimassaoloaika:

Korjausvaatimus on voimassa niin kauan kuin niihin vastataan.

Sähköinen asiointi

 Siirry henkilötietojen korjausvaatimukseen »


Vaatii tunnistautumisen
Tallentuu asiointikansioon
Henkilöasiakkaille

Käytön edellytykset:

Henkilötietojen korjausvaatimus
Edellyttää asiakkaana olemista jossain sellaisessa kaupungin palvelussa, jossa kerätään henkilötietoja. Henkilötietojen korjauspyynnön tekeminen vaatii vahvaa tunnistautumista.

Avoinna joka päivä ympäri vuorokauden

Asian käsittelyn eteneminen:

Kun henkilötietojen korjausvaatimus lähetetään, siitä menee tieto valitun toimialan, viraston tai liikelaitoksen tietopyyntöjen kokoajalle. Tietopyyntöjen kokoaja lähettää tiedon vaatimuksesta rekisterin yhteyshenkilölle sähköisesti. Asiassa ei tehdä päätöstä. Rekisteröidyltä voidaan pyytää täydennystä vaatimukseen ja hän voi lähettää liitteitä vaatimuksensa tueksi. Rekisteröity saa tiedon siitä, hyväksytäänkö hänen vaatimuksensa, asiointi.hel.fi-kanavan kautta tai sieltä linkin muuhun järjestelmään, jossa tiedot ovat tai hän voi saada tiedot myös salatun sähköpostin kautta.
Vastaus toimitetaan rekisteröidylle viimeistään 1 kuukauden kuluessa vaatimuksesta.
Vaatimus on voimassa niin kauan kuin siihen vastataan. Rekisteröity voi lähettää uuden vaatimuksen, jolla hän voi kumota vanhan vaatimuksen tai hän voi täydentää sitä.

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi, englanti

Tulostettavat lomakkeet:

Aiheeseen liittyvät palvelut:Palvelusta vastaa:

Keskushallinto

Suomeksi | På svenska » | In English »