Suoraan sisältöön

Henkilötietojen tarkastuspyyntö

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen nojalla henkilöllä on oikeus tietää, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan, ja mitä tietoja hänestä on tallennettu.

Henkilö, jonka tietoja kerätään kaupungin rekisteriin hänen käyttäessään kaupungin palveluita, voi pyytää omia tietojaan tarkastettavaksi tämän palvelun kautta. Pyynnön voi tehdä myös huoltaja, edunvalvoja tai valtuutettu.

Asian käsittelyn eteneminen:

Kun henkilötietojen tarkastuspyyntö lähetetään, siitä menee tieto valitun toimialan, viraston tai liikelaitoksen tietopyyntöjen kokoajalle. Tietopyyntöjen kokoaja lähettää tiedon rekisterin yhteyshenkilölle sähköisesti. Asiassa ei tehdä päätöstä. Tarkastuspyynnön tekijältä voidaan pyytää täydennystä pyyntöön. Pyynnön tekijä saa vastauksen suojatulla sähköpostilla tai postitettuna.

Käsittelyaika:

Henkilön tiedot toimitetaan yhden kuukauden kuluessa tietopyynnöstä.

Voimassaoloaika:

Tietopyyntö on voimassa niin kauan kuin niihin vastataan.

Sähköinen asiointi

 Siirry henkilötietojen tarkastuspyyntöön »


Vaatii tunnistautumisen
Tallentuu asiointikansioon
Henkilöasiakkaille

Käytön edellytykset:

Edellyttää asiakkaana olemista jossain sellaisessa kaupungin palvelussa, jossa kerätään henkilötietoja. Henkilötietotojen tarkastuspyynnön tekeminen vaatii vahvaa tunnistautumista.

Avoinna joka päivä ympäri vuorokauden

Asian käsittelyn eteneminen:

Kun henkilötietojen tarkastuspyyntö lähetetään, siitä menee tieto valitun toimialan, viraston tai liikelaitoksen tietopyyntöjen kokoajalle. Tietopyyntöjen kokoaja lähettää tiedon rekisterin yhteyshenkilölle sähköisesti. Asiassa ei tehdä päätöstä. Pyynnön tekijältä voidaan pyytää täydennystä pyyntöön ja hän voi lähettää liitteitä pyyntönsä tueksi. Pyynnön tekijä saa vastauksen salatun sähköpostin kautta tai postitse. Henkilön tiedot toimitetaan yhden kuukauden sisällä tietopyynnöstä.

Lähetetty: Pyyntö on lähetetty
Vastaanotettu: Virkailija / taustajärjestelmä on vastaanottanut pyynnön
Käsittelyssä: Pyyntöä käsitellään
Ratkaistu: Asian käsittely on saatettu päätökseen

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi, englanti

Tulostettavat lomakkeet - Henkilötietojen tarkastuspyyntö - tulostettava lomake

Henkilötietojen tarkastuspyyntö

Lisätietoja:
Henkilötietojen tarkastuspyynnön voi tehdä myös henkilökohtaisesti kaupungin palvelupisteessä.

Kaikkia toimialoja koskevat pyynnöt voi tehdä kaupungin kirjaamossa.

Kaupungin kirjaamo: Pohjoisesplanadi 11-13

Lisäksi pyynnön voi tehdä seuraavissa palvelupisteissä, jos se koskee kyseistä toimialaa:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala: Töysänkatu 2 D sekä koulut ja päiväkodit
Kaupunkiympäristön toimiala: Työpajankatu 8
Sosiaali- ja terveystoimiala: kaikki palvelupisteet
Työterveys Helsinki: Helsinginkatu 24, 2. krs.

Aiheeseen liittyvät palvelut:Palvelusta vastaa:

Keskushallinto

Suomeksi | På svenska » | In English »