Suoraan sisältöön

Helsinki-lisä

Helsinki-lisän tarkoitus on alentaa rekrytointikynnystä tukemalla työnantajaa rekrytoinnista ja perehdytyksestä aiheutuvissa kustannuksissa (rekrytointituki) tai työllistettävän palkkakustannuksissa (työllistämistuki).

Asian käsittelyn eteneminen:

Helsinki-lisä yrityksille:

Helsingin työssäkäyntialueella toimivat yritykset voivat hakea Helsinki-lisää pääsääntöisesti Rekrytointitukena rekrytoinnista aiheutuviin kustannuksiin (mm. työtila-, työväline-, perehdytys-, ja ohjauskustannukset). Myös palkkakustannuksiin kohdistuva Työllistämistuki on mahdollinen tilanteessa, jossa työsuhteeseen myönnetään TE-toimiston palkkatuki palkattavan henkilön työsuoritukseen vaikuttavan vamman tai sairauden perusteella.

Helsinki-lisä yhteisöille:

Helsingin työssäkäyntialueella toimivat työnantajat, jotka eivät harjoita elinkeinotoimintaa, voivat hakea Helsinki-lisää joko Rekrytointitukena rekrytoinnista aiheutuviin kustannuksiin tai Työllistämistukena työllistettävän palkkakustannuksiin. Työllistämistuen edellytys on, että työnantaja on ensin saanut työsuhteeseen TE-toimistolta myönteisen päätöksen hakuajankohdan korkeimmasta palkkatuesta (50 - 100 prosenttia).


Mahdollista TE-toimiston palkkatukea tulee pääsääntöisesti hakea ennen työsuhteen solmimista ja näin ollen ennen kuin työnantaja voi hakea Helsinki-lisää.

Liitä hakemukseen

Lisätietoja:

Tukimuodot:
- Rekrytointituki: 500 euroa/kk, muihin kuluihin, kuin työntekijän palkkakustannuksiin
- Työllistämistuki: enintään 800 euroa/kk, työntekijän palkkakustannuksiin
- Rekrytointipalkkio: 1500 euron kertakorvaus työsuhteen jatkuttua vähintään 6 kuukautta Helsinki-lisän 10 kuukauden tukijakson jälkeen Helsinki-lisän reunaehdot täyttäen.

Tulostettavat lomakkeet:

Palvelusta vastaa:

Keskushallinto

Suomeksi