Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus, asukasosallisuus - pienavustus

Kaupunginhallitus myöntää vuosittain asukasosallisuuden avustuksia. Avustuslajit ovat:

1. Yleisavustus muiden kuin kaupungin ylläpitämien asukastilojen ylläpitämiseen ja toiminnan koordinointiin

2. Toiminta-avustus asukasosallisuutta parantavien rakenteiden ja menetelmien kehittämiseen

3. Pienavustus edellisten avustuslajien mukaisten uusien, alkavien tai kertaluonteisten hankkeiden toteuttamiseen.

Pienavustushakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.

Lisätietoa avustusten hakemisesta: www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/osallistu-ja-vaikuta/asukas-jarjesto-toiminta/avustukset/

tai vuorovaikutussuunnittelija Veli-Matti Hurtig, veli-matti.hurtig@hel.fi.

Asian käsittelyn eteneminen:

Avustusten hakijoina voivat olla rekisteröidyt yhteisöt, kuten asukas/kaupunginosayhdistykset, muut yhdistykset, säätiöt, osuuskunnat, sosiaaliset yritykset, asukastaloja hallinnoivat pysäköintiyhtiöt ja muut yritykset, sikäli kun avustettava toiminta on yleishyödyllistä ja kohdistuu Helsingin kaupungin asukkaisiin. Yritysmuotoisiin hakijoihin sovelletaan kaupungin yleisiä ohjeita.

Pienavustuksia voivat hakea myös rekisteröitymättömät toimijat kuten kaupunginosaliikkeet ja erilaiset toiminta

Kun hakija on täyttänyt avustushakemuksen, hän voi tallentaa sen asiointikansioonsa luonnoksena tai lähettää hakemuksen käsiteltäväksi avustusten käsittelyjärjestelmään. Asian käsittelyä voi seurata asiointikansiosta Tapahtumat-kohdasta.

Hakemuksen tietoja voi muuttaa niin kauan, kuin hakemus on Vastaanotettu-tilassa. Hakemuksen siirryttyä Käsittely -tilaan, siihen ei enää voi tehdä muutoksia. Päivitetty hakemus korvaa aikaisemmin lähetetyn hakemuksen. Liitteitä voi lähettää viesti-ominaisuutta käyttäen annettuun määräaikaan mennessä.

Lähetetty hakemus on voimassa kunnes päätös on tehty. Uusi samaan tarkoitukseen tehty hakemus korvaa vanhan, mikäli se on lähetetty määräajan puitteissa.

Pienavustuksia voi hakea ympäri vuoden niin kauan kuin avustusmäärärahaa riittää.

Myönnettävät pienavustukset ovat enintään 3 000 euroa.

Käsittelyn eteneminen:

1. Pienavustusten myöntämisestä päättää ensisijaisesti viestintäjohtaja viranhaltijapäätöksenä. Asukasosallisuuden avustuksia koskevia päätöksiä voivat tehdä kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus tai kaupunginjohtaja.

2. Hakija saa sähköpostitse tiedon päätöksestä.

3. Myönnetty avustus maksetaan hakijayhteisön pankkitilille.

Voimassaoloaika:

Lähetetty hakemus on voimassa, kunnes päätös on tehty. Uusi samaan tarkoitukseen tehty hakemus korvaa vanhan, mikäli se on lähetetty määräajan puitteissa.

Sähköinen asiointi

 Hae pienavustusta »


Vaatii tunnistautumisen

Käytön edellytykset:

Palvelun käyttäminen edellyttää vahvaa tunnistautumista joko henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.
Palvelu saatavilla joka päivä ympäri vuorokauden
Avoinna joka päivä ympäri vuorokauden

Palvelu saatavilla joka päivä ympäri vuorokauden

Suomi.fi valtuuskoodi:

Avustushakemuksen tekeminen

Asian käsittelyn eteneminen:

1. Asukasosallisuuden avustuksia koskevia päätöksiä voivat tehdä kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus tai kaupunginjohtaja. Asukasosallisuuden pienavustuksia koskevat päätökset tekee ensisijaisesti viestintäjohtaja (kaupunginhallituksen päätös 25.6.2018 § 460).
2. Hakija saa postitse tiedon päätöksestä.
3. Myönnetty avustus maksetaan hakijayhteisön pankkitilille.

Saatavilla olevat kielet:

suomi

Palvelusta vastaa:

Keskushallinto

Suomeksi | På svenska »