Suoraan sisältöön

Kulttuuri, taide- ja kulttuuriavustushakemus

Taide- ja kulttuuriavustuksia myönnetään helsinkiläisille taide- ja kulttuurilaitoksille ja -yhteisöille, järjestöille, yhdistyksille, työryhmille, taiteilijoille, kaupunginosatapahtumille ja asukkaille yleisölle avoimen taide- ja kulttuuritoiminnan sekä taiteen perusopetuksen avustamiseen.

Asian käsittelyn eteneminen:

Avustuksista päättää kulttuurijaosto. Lisätiedot ja aikataulut kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nettisivuilla https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/kulttuurin-avustukset/taide-ja-kulttuuriavustukset.

Avustuksen käytöstä tehdään päätöksessä mainittuun päivämäärään mennessä selvitys arviointilomakkeella. Yli 50 000 euron avustukset selvitetään seuraavan haun yhteydessä toimintakertomuksella.

Voimassaoloaika:

Lähetetty hakemus on voimassa kunnes päätös on tehty. Puutteelliset hakemukset hylätään.

Sähköinen asiointi

 Hakemus »

Käytön edellytykset:

Taide- ja kulttuuriavustuksia ei myönnetä:
- mediajulkaisutoimintaan, nettisivuihin, elokuvatuotantoihin, tallenteisiin ja radiotoimintaan yms.
- yhteisöille, joiden kattojärjestöt ovat kaupungin tuen piirissä
- opinnäytetöihin ja julkaisuihin
- kilpailuihin ja juhliin
- uskonnollisiin ja puoluepoliittisiin tilaisuuksiin
- suljettuihin tilaisuuksiin
- esitelmiin, luentoihin, seminaareihin ja kursseihin
- harrastus-, opinto- tai kerhotoimintaan tai leireihin
- yksittäisiin konsertteihin, esityksiin tai näyttelyihin
- pääasiassa Helsingin ulkopuolella tapahtuvaan toimintaan

Palvelu saatavilla joka päivä ympäri vuorokauden

Suomi.fi valtuuskoodi:

Avustushakemuksen tekeminen

Lisätietoja asioinnista:

Avustusta on mahdollista hakea sekä pysyväisluonteiseen että projektimuotoiseen toimintaan.
Haku tapahtuu porrastetusti, haettavan summan mukaan:
- alle 5 000 euroa: Haettu summa voidaan myöntää, mikäli toiminnassa sovelletaan 1-2 arviointiperustetta. Avustus myönnetään kuluvalle vuodelle.
- 5 000 - 50 000: Haettu summa voidaan myöntää, mikäli toiminta soveltaa useita arviointiperusteita sekä työtavoissaan että -suunnitelmassaan. Avustus myönnetään kuluvalle vuodelle.
- 50 000 - 150 000 euroa: Haettu summa voidaan myöntää, mikäli useita arviointiperusteita on sovellettu hyvin ja niillä on vaikutus toiminnan kehittämiseen. Hakijan tulee olla rekisteröitynyt toimija. Avustus myönnetään seuraavalle vuodelle.

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi, englanti

Palvelusta vastaa:

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Suomeksi | På svenska » | In English »