Suoraan sisältöön

Rakennusluvan hakeminen

Rakennuslupa tarvitaan
- uuden rakennuksen rakentamiselle
- rakennuksen laajentamiselle
- kerrosalan lisäämiselle olemassa olevan rakennuksen sisällä, mm. uudet ullakkoasunnot
- joillekin korjaushankkeille, mm. linjasaneeraus

Rakennusluvan hakemiseen voidaan liittää myös maalämpökaivon luvan, purkamisluvan ja aloittamisoikeuden hakeminen.

Asian käsittelyn eteneminen:

1. Alueesi lupakäsittelijä neuvoo hankkeen käynnistämisvaiheessa ja kertoo, tarvitsetko ennakkoneuvotteluun tapaamisajan.
2. Alueen lupasihteeri tekee ajanvarauksen ennakkoneuvottelutapaamiseen.
2. Ennakkoneuvottelu rakennusvalvonnassa (tai puhelimessa)
3. Rakennuslupahakemuksen jättäminen. Pientaloa koskeva hakemus jätetään, kun siitä on sovittu lupakäsittelijän kanssa ennakkoneuvottelussa.
4. Hakemuksen, asiakirjojen tai piirustusten mahdollinen täydennyspyyntö ja asiakirjojen täydentäminen
5. Naapurien kuuleminen ja mahdollinen suostumus
6. Lupa käsitellään moniammatillisessa tiimissä
7. Lupapäätös annetaan julkipanon jälkeen
8. Muutoksenhakuaika (yleensä 14 tai 30 päivää)
9. Lupa on lainvoimainen, jos muutoksenhakuaikana ei ole haettu muutosta.

Käsittelyaika:

Katso linkki luvan käsittelyaika

Voimassaoloaika:

Hankkeen aloittamiseen on aikaa kolme vuotta ja rakennustyön loppuunsaattamiseen viisi vuotta siitä päivästä, kun lupa on tullut lainvoimaiseksi.

Maksut:

Rakennusvalvonnan taksan mukaan. Katso linkki Perittävät maksut.

Lisätietoja:

Suunnittelija voi varata ajan ennakkoneuvotteluihin alueen lupasihteeriltä rakennusvalvonnasta. Hankkeisiin voi liittyä poikkeamisia, joista voidaan tarvita erillinen poikkeamispäätös.

Sähköinen asiointi

 Lupapiste.fi »


Vaatii tunnistautumisen
Tallentuu asiointikansioon
Sähköinen käsittely
Päätös saatavilla sähköisesti
Henkilöasiakkaille
Yritys- ja yhteisöasiakkaille

Käytön edellytykset:

Rekisteröityminen (henkilökohtainen tili tai yritystili)

Palvelu saatavilla joka päivä

Asian käsittelyn eteneminen:

1. Kirjaudu tai rekisteröidy palveluun.
2. Valtuutettu taho (esim. suunnittelija) tai hankkeeseen ryhtyvä avaa lupahakemuksen.
3. Kutsutaan hankkeelle muut tarvittavat osapuolet(suunnittelijat). Varmista, että kaikki on kutsuttu ja valtuutettu.
3. Suunnittelija vie palveluun viimeistellyn hakemusaineiston (asiakirjat ja piirustukset).
4. Seurataan hankkeen viestintää ja täydennetään puutuvia tietoja.
5. Lupakäsittely voi alkaa, kun päätökseen tarvittava aineisto on toimitettu. Hakemukset käsitellään hakujärjestyksessä.
6. Lupapäätös tulee näkyviin Lupapisteessä ja siitä toimitetaan ote hakijalle.
7. Kutsu vastaavat työnjohtajat hankkeelle (huomaa päätöksen lainvoimaisuuden odottaminen).

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi

Aiheeseen liittyvät palvelut:Palvelusta vastaa:

Kaupunkiympäristön toimiala

Suomeksi