Suoraan sisältöön

Rakennuksen korjaaminen ja/tai muuttaminen

Rakennuslupa tarvitaan sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen tai laajentamiseen tai joka lisää kerrosalaan laskettavaa tilaa. Rakennuslupa tarvitaan myös, jos toimenpiteillä on vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveyteen. Samoin lupa tarvitaan rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen muuttamiseen.

Asian käsittelyn eteneminen:

Suurin osa korjaus- ja muutosluvista tulee Helsingissä hakea sähköisesti Lupapiste-palvelun kautta. Selvitä hankkeesi luvanvaraisuus ennen suunnittelutyöhön ryhtymistä.

Maksut:

Luvista peritään kulloinkin voimassa olevan rakennusvalvontataksan mukaiset maksut. Katso linkki Perittävät maksut.

Lisätietoja:

Lue lisää Korjausrakentaminen ja muutostyöt -sivustolta sekä ohjeista.

Sähköinen asiointi

 Lupapiste.fi »


Henkilöasiakkaille
Yritys- ja yhteisöasiakkaille

Käytön edellytykset:

Asiakkaan tulee rekisteröityä palvelun käyttäjäksi. Myös yritystili on mahdollinen.

Asian käsittelyn eteneminen:

1. Kirjaudu tai rekisteröidy palveluun.
2. Valtuutettu taho (esim. suunnittelija) tai hankkeeseen ryhtyvä avaa lupahakemuksen.
3. Kutsutaan hankkeelle muut tarvittavat osapuolet(suunnittelijat). Varmista, että kaikki on kutsuttu ja valtuutettu.
3. Suunnittelija vie palveluun viimeistellyn hakemusaineiston (asiakirjat ja piirustukset).
4. Seurataan hankkeen viestintää ja täydennetään puutuvia tietoja.
5. Lupakäsittely voi alkaa, kun päätökseen tarvittava aineisto on toimitettu. Hakemukset käsitellään hakujärjestyksessä.
6. Lupapäätös tulee näkyviin Lupapisteessä ja siitä toimitetaan ote hakijalle.
7. Kutsu vastaavat työnjohtajat hankkeelle (huomaa päätöksen lainvoimaisuuden odottaminen).

Aiheeseen liittyvät palvelut:Palvelusta vastaa:

Kaupunkiympäristön toimiala

Suomeksi