Suoraan sisältöön

Ilmoitus pienimuotoisesta jätteiden sijoittamisesta maaperään

Maaperään saa sijoittaa jätettä hyödyntämis- tai käsittelytarkoituksessa, mikäli siihen on saatu ympäristölupa tai muu ympäristöviranomaisen hyväksyntä. Jätteen sijoittamiselle on oltava maanomistajan hyväksyntä.

Aiheeseen liittyvät palvelut:Palvelusta vastaa:

Kaupunkiympäristön toimiala

Suomeksi