Suoraan sisältöön

Nuorisopalvelut, loma-aikojen leiriavustus

Loma-aikojen leiriavustusta voi saada helsinkiläisyhdistys, joka järjestää helsinkiläisille lapsille ja nuorille yö- ja/tai päiväleiritoimintaa koulujen loma-aikoina. Leirejä tulee olla vähintään neljä ja niiden on oltava avoimia kaikille helsinkiläisille. Päiväleirien pituus tulee olla vähintään neljä kuuden tunnin päivää ja yöleirin kesto vähintään kolme yötä. Leirille tulee osallistua vähintään kymmenen 7-16-vuotiasta helsinkiläistä. Avustusta haetaan kaudelle 1.11.-31.10.

Avustusta voi käyttää leirien kuljetus-, materiaali-, elintarvike-, tiedotus-, vakuutus- ja vuokrakustannuksiin sekä leirihenkilökunnan palkkakustannuksiin. Avustusta ei myönnetä valtakunnallisille yhdistyksille eikä keskusjärjestöille.

Asian käsittelyn eteneminen:

1. Loma-aikojen leiriavustusta haetaan loma-aikojen leiriavustushakemus-lomakkeella 31.10. mennessä, tulevalle avustuskaudelle
2. Päätöksen avustuksesta tekee nuorisojaosto
3. Päätöksestä lähetetään hakijalle tieto postitse
4. Loma-aikojen leiriavustus selvitetään loma-aikojen leiriavustusselvityslomakkeella 31.10 mennessä, avustuskauden jälkeen

Käsittelyaika:

Avustuksen hakeminen 2-3 kuukautta ja avustuksen selvittäminen 1-2 kuukautta.

Voimassaoloaika:

Lähetetty hakemus on voimassa kunnes päätös on tehty.

Lisätietoja:

Avustusten jaossa noudatetaan Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntöä, josta löytyy tarkemmat tiedot avustuksen myöntämisen kriteereistä.

Sähköinen asiointi

 Loma-aikojen leiriavustushakemus »

 Loma-aikojen leiriavustusselvitys »


Vaatii tunnistautumisen
Tallentuu asiointikansioon

Käytön edellytykset:

Palvelun käyttäminen edellyttää tunnistautumista joko pankkitunnuksilla tai mobiilitunnuksilla.

Palvelu saatavilla joka päivä ympäri vuorokauden

Suomi.fi valtuuskoodi:

Avustushakemuksen tekeminen

Asian käsittelyn eteneminen:

Luonnosvaiheessa oleva hakemus voidaan tallentaa asiointikansioon luonnoksena. Kun hakemus on valmis, se lähetetään käsiteltäväksi. Asian käsittelyä voi seurata asiointikansiossa, josta näkee myös käsittelijän yhteystiedot.

Hakemuksen tietoja voi muuttaa niin kauan kun hakemus on vastaanotettu-tilassa. Hakemuksen siirryttyä käsittely-tilaan, siihen ei enää voi tehdä muutoksia. Päivitetty hakemus korvaa aikaisemmin lähetetyn hakemuksen. Liitteitä voi lähettää myös viestitoimintoa käyttäen annettuun määräaikaan mennessä.

Lisätietoja asioinnista:

Palvelu on saatavilla joka päivä ympäri vuorokauden.

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi

Aiheeseen liittyvät palvelut:Suomeksi